Resultaten van controleactie ‘zwaar vervoer’ in provincie Antwerpen opnieuw zorgwekkend

BRUSSEL/ANTWERPEN, 31/05/2021. - Na de verontrustende resultaten van de actie in februari 2021, werd er tijdens de eerste drie weken van mei opnieuw een controleactie ‘zwaar vervoer’ georganiseerd in de gehele provincie Antwerpen. Ook deze actie, die liep van maandag 3 tot en met zaterdag 21 mei 2021, leverde zorgwekkende resultaten op. Nog maar eens bewijzen de resultaten dat dergelijke controleacties geregeld herhaald moeten worden met het oog op ieders veiligheid.

Van 3 tot en met 21 mei richtte de politie zich tijdens controles in de hele provincie Antwerpen op verschillende aspecten van het zwaar vervoer. Naast de hoofdbekommernis, verkeersveiligheid, werd er ook opnieuw ingezet op het bevorderen van de eerlijke concurrentie, wou men illegale arbeid en sociale fraude tegengaan en een controle uitoefenen op de werkomstandigheden van de chauffeurs en het respecteren van de milieunormen.

Het grootste deel van de voertuigen die gecontroleerd werden tijdens deze provinciale actie zwaar vervoer waren Belgische voertuigen. Er werden maar liefst 891 inbreuken vastgesteld, waarbij de inbreuken op het negeren van het verkeersbord C21 (32%) er bovenuit sprongen, gevolgd door inbreuken met betrekking tot rij- en rusttijden (12%) en ladingzekering (8,9%).

Andere inbreuken die vastgesteld werden betroffen ‘andere inbreuken, waaronder alcohol, snelheid,…’ (9%), ‘technische eisen’ (7%), ‘GSM-gebruik’ (7%), ‘overlading’ (5,9%), uitzonderlijk vervoer’ (5%), ‘gordeldracht’ (4,7%), ‘tachograaf’ (2,6%),  ‘CMR/vergunning – vervoersovereenkomst internationaal vervoer’ (2,4%), ‘ ‘ADR – vervoer gevaarlijke stoffen’ (2,1%), ‘rijbewijs’ (2%),  ‘inschrijving’ (1,9%), ‘ladingszekering ADR – vervoer gevaarlijke stoffen’ (1%), en ‘negeren C23’ (0,6%).

Het negeren van verkeersbord C21: “Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa” en verkeersbord C23: “Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen bestemd of gebruikt voor het vervoer van zaken” werden voor het eerst afzonderlijk opgenomen in de resultaten.

428 bestuurders kregen een onmiddellijke inning voorgeschoteld en 50 bestuurders dienden een administratieve inning te betalen. Het totaal bedrag van deze inningen bedraagt 219.013,69 euro.  Naast deze inningen werden er 69 processen-verbaal opgesteld en 9 processen-verbaal van waarschuwing.

Deze actie werd gecoördineerd door de Coördinatie- en Steundirectie (CSD) van de Federale Politie in Antwerpen. Quasi alle lokale politiezones van de provincie en de Federale Wegpolitie van Antwerpen hebben controles op hun grondgebied uitgevoerd. Sommige politiezones kozen ervoor om samen met andere politiezones controles te organiseren, al dan niet in samenwerking met andere diensten zoals de FOD Mobiliteit, FOD Financiën, FOD Werkgelegenheid, Vlabel (de Vlaamse belastingdienst), …

De volgende actie ‘zwaar vervoer’ staat in de provincie Antwerpen gepland van 11 tot 29 oktober 2021.

De Coördinatie- en steundirectie (CSD) Antwerpen is een afdeling van de Federale Politie. Elk arrondissement van ons land heeft zo’n CSD, onder leiding van een directeur-coördinator. Deze dienst zorgt ervoor dat – op bovenlokaal niveau – alle voorbereidende maatregelen worden genomen om grootschalige acties, gebeurtenissen, crisissituaties, calamiteiten en rampen te beheersen. Ook de Informatie- en Communicatiedienst van het arrondissement (SICAD) en het Interventiekorps (CIK) vallen onder deze directie.