Speedmarathon: nog steeds te veel zware voeten op onze wegen

BRUSSEL, 23/04/2021. - De 14e speedmarathon, een gezamenlijke actie van de Federale Wegpolitie en 134 lokale politiezones tegen overdreven snelheid, heeft zijn resultaten opgeleverd.

De betrokken politiediensten hebben gedurende 24 uur, van woensdag 21 april om 6 uur tot donderdag 22 april om 6 uur, op 775 plaatsen op zowel autosnelwegen als secundaire wegen intensief de snelheid van bestuurders gecontroleerd. Deze actie, die in de media uitgebreid aangekondigd werd, combineert sensibilisering en handhaving. De snelheid van bijna 1 miljoen bestuurders (926.518) werd gecontroleerd, voor 3,81% van hen werd een proces-verbaal opgemaakt. Het rijbewijs van 179 snelheidsduivels werd ingetrokken.

Tijdens deze flitsmarathon werden ongeveer evenveel bestuurders gecontroleerd en pv's opgemaakt als bij de vorige editie in oktober 2020 (3,70% overtreders). Het aantal ingetrokken rijbewijzen is wel aanzienlijk gedaald van 331 naar 179. Dit betekent dat de bestuurders minder overdreven snel reden.

Deze 24 uursoperatie vond overigens op Europese schaal plaats, onder toezicht van Roadpol, het Europese netwerk van de wegpolitie.

We herinneren eraan dat iedereen de wegcode op elk moment moet naleven. Snelheid blijft een van de hoofdoorzaken van dodelijke verkeersongevallen.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden: "Het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers is en blijft een topprioriteit van ons beleid. Daarom is het belangrijk dat de politie regelmatig initiatieven zoals een flitsmarathon organiseert om iedereen te blijven responsabiliseren: een te hoge snelheid is immers een belangrijke oorzaak van ernstige en dodelijke verkeersongelukken. Het beste antwoord hierop geven we samen door het respecteren van de snelheidsbeperkingen.  Wie hier slordig mee omgaat moet hierop worden aangesproken."

De Federale en Lokale Politie zetten zich permanent in om de verkeersveiligheid te verbeteren en organiseren daartoe regelmatig preventieactiviteiten en controleacties.

Speedmarathon