Terroristische online propaganda internationaal aangepakt onder leiding van Belgisch gerecht en politie

25/11/2019, BRUSSEL. - Sinds 21 november 2019 loopt een internationale actie om de IS-propagandamachine stil te leggen. België heeft hierin de leiding en werkt samen met verschillende andere landen, Europol en Eurojust. Een belangrijk aantal communicatiekanalen werd reeds afgesloten. In totaal werden meer dan 26.000 topics verwijderd, waaronder video’s, publicaties, groepen en accounts op sociale media.

IS is één van de terroristische organisaties die een robuuste, complexe en anonieme online-infrastructuur uitbouwde. Naast hun militaire activiteiten op het slagveld in onder andere Syrië en Irak en de aanslagen op Europees grondgebied, voeren zij ook strijd op het wereldwijde web.

Deze propaganda-activiteiten zijn rechtstreeks te linken aan de radicalisering van Europese burgers, het opeisen en ondersteunen van diverse aanslagen op Europees grondgebied en het faciliteren van ‘vertrekkers’. Ook België is niet gespaard gebleven van de gevolgen van deze propagandastrijd:

-    De aanslagen in ons land werden opgeëist in publicaties van IS
-    Geradicaliseerde Belgen hadden toegang tot deze propaganda
-    De link tussen terrorisme en de propaganda-activiteiten komt in diverse onderzoeken naar voren
In de bestrijding van IS is het dan ook van belang hun propagandamachine stil te leggen. In dit kader zijn er al meerdere internationaal gecoördineerde acties geweest:
-    In augustus 2016 was er een eerste aanval tegen de mobiele app en webinfrastructuur van Amaq (de nieuwsdienst van IS)
-    In juni 2017 was er een tweede aanval onder leiding van de Spaanse Guardia Civil, met steun van Europol en de Verenigde Staten, waarbij hun webinfrastructuur verder ontmanteld werd en ook servers in beslag werden genomen
-    In april 2018 werd, onder leiding van het Belgische federaal parket samen met de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen en ondersteund door Europol, een harde slag toegebracht aan hun webinfrastructuur, waardoor de terroristen moesten terugvallen op de gewone sociale media en online dienstenaanbieders

Op 21 november 2019 is er een nieuwe internationale actie opgestart onder leiding van de Belgische onderzoeksrechter gespecialiseerd in cybercrime en terrorisme en het federaal parket, die het onderzoek toegekend hebben aan de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen. Het hoofddoel van deze actie is de huidige propagandastromen van IS stil te leggen.

In totaal werden tijdens deze actie meer dan 26.000 topics verwijderd. Het betreft onder andere video’s, publicaties, groepen en accounts op sociale media.

Het spreekt voor zich dat dergelijke dossiers een internationale aanpak vragen. België kreeg hierbij de steun van Europol, Eurojust en verschillende buitenlandse politiediensten.

Tijdens de actie gebeurde de coördinatie door de Belgische onderzoeksrechter, het federaal parket en de Federale Gerechtelijke Politie vanuit een commandopost bij Europol in Den Haag. Dankzij de speciale internetunit (IRU) van Europol werd er samengewerkt met verschillende online-dienstenaanbieders, zodat zij aan de IS gelinkte informatie of accounts van hun platform kunnen verwijderen.

Het onderzoek is nog lopende.

De belangrijke coördinatie door Europol, de uitstekende samenwerking tussen de verschillende landen en de bijstand van Eurojust hebben ertoe geleid dat, onder leiding van België, een zware slag is toegebracht aan het IS-propagandanetwerk.