Winter BOB-campagne 2016-2017 : meer testen en minder bestuurders onder invloed

BRUSSEL, 08/02/2017. - De laatste editie van de BOB-campagne, van 25 november 2016 tot 30 januari 2017, was meer dan geslaagd. De politiediensten hebben aangetoond dat ondanks de veelvuldigheid aan opdrachten, onder meer in het kader van de terroristische dreiging, er nog steeds prioriteit wordt gegeven aan de verkeersveiligheid.

In de evolutie kunnen we vaststellen dat steeds meer bestuurders zich bewust worden van het gevaar van rijden onder invloed van alcohol. Algemeen kan worden gesteld dat hoe meer het aantal controles stijgt, hoe minder bestuurders er worden betrapt op het rijden onder invloed.

Desondanks deze positieve noot, mag de link tussen verkeersongevallen en bestuurders onder invloed niet naar de achtergrond verdwijnen. Ondanks het groter aantal ademtesten en minder bestuurders onder invloed, mag niet uit het oog worden verloren dat 1 ongeval op 7 met lichamelijk letsel te wijten is aan alcohol. Wanneer het over weekendnachten gaat, is dit zelfs 1 op 2 ongevallen. De inspanningen met betrekking tot sensibilisering en repressie om de gedragswijziging bij de hardleerse bestuurders te bereiken, moeten dus worden volgehouden en verdergezet.

Bijkomend mag ook de invloed van de sociale media, waarop de weggebruikers de plaatsen van controles melden, niet onopgemerkt blijven. Dit is de reden waarom de geïntegreerde politie ook werkt met kleinere mobiele controledispositieven. Hierdoor verhoogt de kans te worden gecontroleerd.

De geïntegreerde politie benadrukt dat het einde van BOB-campagne niet het einde van de controles betekent. De bestuurders moeten weten dat zij op elk moment, ook buiten een BOB-campagne en grote geïntegreerde operaties zoals "Een weekend zonder alcohol achter het stuur", kunnen worden gecontroleerd.

De resultaten van de winter-BOB-campagne 2016-2017 zijn beschikbaar (vanaf 10:00 uur) op onze site: www.verkeersstatistieken.federalepolitie.be