Winterbobcampagne - BOB aan het feest!

BRUSSEL, 31/01/2019. - Tijdens de winterbobcampagne 2018-2019 bliezen zeer weinig bestuurders positief. De bemoedigende resultaten van deze campagne zetten ons ertoe aan om de inspanningen voort te zetten. Verkeer blijft meer dan ooit een van de prioriteiten van de Federale Politie. Gedurende verschillende weken organiseerden de Federale Politie en de Lokale Politie controles.

Het hele jaar door wordt bijzondere aandacht geschonken aan verkeersveiligheid. Rijden onder invloed is één van de belangrijkste ongevalsfactoren, daarom verleent de Geïntegreerde Politie jaar na jaar haar volle medewerking aan de bobcampagnes. Het doel is bestuurders ertoe aan te zetten om zich verantwoordelijk te gedragen wanneer ze achter het stuur kruipen.

Tijdens deze editie werden 450 774 bestuurders gecontroleerd. 1,87 % blies positief. In vergelijking met de vorige wintercampagne, toen 438 800 bestuurders gecontroleerd werden en 2,1 % positief blies, kunnen we een duidelijke daling vaststellen. Bestuurders worden zich meer en meer bewust van de gevaren die gepaard gaan met het rijden onder invloed van alcohol of drugs. Anderzijds zien we ook dat hoe meer controles er uitgevoerd worden, hoe minder mensen betrapt worden. Door de stijging van het aantal controles en de voorafgaande aankondiging van bepaalde controleacties, worden bestuurders zich bewust van de gevaren en denken ze twee keer na vooraleer ze dronken achter het stuur kruipen.

Het werk is echter nooit gedaan! Het aantal ongevallen waarbij een bestuurder onder invloed betrokken is, blijft hoog en het doel van 0 % is nog niet bereikt.
De Geïntegreerde Politie controleert heus niet alleen tijdens de twee grote campagnemomenten in de zomer en in de winter. Mensen moeten zich er te allen tijde bewust van zijn dat ze op elk ogenblik, BOB- of geen BOB-campagne, gecontroleerd kunnen worden op rijden onder invloed.

De resultaten van de winterbobcampagne kunnen worden geraadpleegd op onze website (in de loop van de dag): www.verkeersstatistieken.federalepolitie.be