Zomer-BOB-campagne: meer testen, minder bestuurders onder invloed

BRUSSEL, 08/09/2016. - Van alle zomer-BOB-campagnes is de voorbije editie van 3 juni tot en met 29 augustus, één van de meest succesvolle geweest. Ook al heeft de politie momenteel de handen vol met het verzekeren van de algemene veiligheid, toch blijft verkeer een topprioriteit.

Als jaarlijks 750 mensen het leven laten en duizenden zwaar gewond raken, dan is het niet meer dan normaal dat ook op verkeersveiligheid hoog ingezet wordt. Rijden onder invloed is één van de belangrijkste ongevalsfactoren, daarom verleent de geïntegreerde politie jaar na jaar zijn volle medewerking aan de BOB-campagnes.

Tijdens de voorbije zomer werden 313 041 bestuurders gecontroleerd op rijden onder invloed. 3,1% van hen werd hierbij betrapt.
Nog nooit werden tijdens een zomer-BOB-campagne zo veel bestuurders gecontroleerd. Tegenover vorig jaar is er stijging van bijna 5% van het aantal controles. In 2011 controleerden onze lokale en federale politiediensten 'slechts' 171 000 bestuurders.
Ook het aantal bestuurders dat toch onder invloed rijdt, daalt jaar na jaar. In 2011 was dat nog 5,1% van de gecontroleerde bestuurders, vorig jaar 3,5%.

In de evolutie zien we duidelijk een tendens dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren die gepaard gaan bij het rijden onder invloed van alcohol of drugs. Anderzijds zien we ook dat hoe meer controles er uitgevoerd worden, hoe minder mensen betrapt worden. Wanneer de pakkans vergroot, zullen bestuurders twee maal nadenken vooraleer ze achter het stuur kruipen met een glaasje te veel op.

Toch is er nog werk aan de winkel. De geïntegreerde politie controleert heus niet alleen tijdens de twee grote campagnemomenten in de zomer en in de winter. Vooral de winter-BOB-campagne - die ondertussen al 20 jaar loopt - geniet veel naambekendheid, wat mogelijks verklaart waarom onze diensten in de eindejaarsperiode nog minder bestuurders onder invloed betrappen. Tijdens de vorige campagne liep 2,5% van de gecontroleerde bestuurders tegen de lamp.

Mensen moeten zich er te allen tijde bewust van zijn dat ze op elk ogenblik, BOB- of geen BOB-campagne, gecontroleerd kunnen worden op rijden onder invloed.

U kunt de resultaten van de zomer-BOB-campagne terugvinden op onze website (vanaf 14u.) : www.verkeersstatistieken.federalepolitie.be