Een gereformeerd paard opvangen

Sinds 19 februari 1991, worden gereformeerde paarden van de Federale Politie niet meer verkocht. Vandaag worden deze paarden ondergebracht bij belangstellenden die hun enorme vriendschap bezorgen en erop toezien dat ze van de volle geneugten van een welverdiende rust kunnen genieten. De paarden blijven wel tot aan hun dood eigendom van de Federale Politie.

In principe kan iedereen die belangstelling heeft een paard van de Federale Politie verkrijgen. Elke geïnteresseerde moet hiervoor een aanvraag indienen.

Het is belangrijk U te informeren dat deze paarden definitief afgekeurd werden om nog operationele diensten van de Federale Politie uit te oefenen. Deze paarden ondervinden onomkeerbare fysieke lasten zoals: chronisch mank, artrose, ouderdom, long problemen, algemene sleet enz…

Voor de echte dierenvrienden zou dat geen gewichtig probleem mogen zijn.

De huisvestingsvereisten:

 • ½ Ha weide met schuilplaats per paard
 • GEEN prikkeldraad, liefst een elektrische schrikdraad
 • Installatie in de onmiddellijke omgeving van uw woonplaats
 • box van 3m x 3m, 2,5m hoogte en een goede verluchting en verlichting
 • Automatische drinkbak in de box en drinkbak in de weide
 • Eetbak in steen of ijzer of harde plastiek
 • Garant staan voor de installatie (liefst in eigendom) en voor de verzorging van het gereformeerde paard.

 

De prioriteitsvolgorde

 1. Lid van de Federale Politie te paard, titularis ruiter van het paard.
 2. Volgens toegestane punten:
  • Lid van de Lokale Politie / Federale Politie niet titulaire ruiter.
  • Instelling die gebruik maakt van hypotherapie.
  • Dierenbeschermingsorganisatie. 
  • Particulier.

 

De andere voorwaarden:

 • Het gaat om een gebruik leen. De Federale Politie blijft eigenaar van de paarden.
 • Bij niet voldoen aan de voorwaarden van het contract kunnen de paarden teruggehaald worden door de Federale Politie.
 • Het paard wordt gestald op het Belgische grondgebied (uitzonderlijk Europese gemeenschap).
 • De ontlener verbindt zich ertoe het paard te verzorgen zonder geldelijke tussenkomst van de uitlener.
 • Het eten, het onderhoud van de hoefijzers en bijkappen van de voeten is ten laste van de lener.
 • De paarden mogen niet verhuurd of uitgeleend worden aan wie dan ook.
 • De paarden mogen niet in competitie of voor het mennen gebruikt worden.
 • De paarden mogen niet gebruikt of geplaatst worden in een manege.
 • De voortplanting is verboden.
 • De paarden mogen niet gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.
 • De burgerlijke aansprakelijkheid is overgedragen aan de lener.
 • De Federale Politie neemt onder bepaalde voorwaarden de veterinaire kosten ten laste:
  • Dringendheid;
  • NA toestemming van de veterinaire dienst van de Federale Politie kan bij niet dringendheid een civiele dierenarts geraadpleegd worden.
 • Een regelmatige controle van de veterinaire dienst van de Federale Politie is voorzien.
 • Het contact wordt afgesloten voor een minimumduur van één jaar

Goed om weten

Bepaalde paarden mogen ondanks alles nog HEEL LICHT werk verrichten. Deze paarden worden het liefst ondergebracht in hypotherapie centra voor zolang ze zachtaardig en geduldig zijn.

Indien u interesse hebt, kan u bijgevoegde vragenlijst invullen en opsturen naar vermelde adres. Na ontvangst zal er een eerste evaluatie gebeuren. U zal schriftelijk op de hoogte gebracht worden van het gevolg van uw aanvraag .

Wij danken u voor uw belangstelling in onze diensten en aan uw geestdrift om één van onze paarden een aangenaam pensioen te willen bezorgen.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Federale Politie via het contactformulier.