01/05/2020 - Doe nu ook aangifte vanuit uw kot : uitbreiding Police on web

Ook in deze coronatijden blijft de politie niet bij de pakken zitten, integendeel. Ze werkt naarstig voort aan het verbeteren van haar dienstverlening en zet daarmee ook verdere stappen in de digitale wereld. Vanaf vandaag zijn de feiten waarvan u op afstand aangifte kan doen via het digitaal loket, verder uitgebreid om ervoor te zorgen dat u zich niet hoeft te verplaatsen naar het politiecommissariaat.

In deze bijzondere periode probeert de Geïntegreerde Politie dichter bij de burgers te komen, weliswaar met inachtneming van de opgelegde fysieke afstand. Daarom heeft ze de online-aangifte via Police-on-web verder uitgebreid na een akkoord van het College van procureurs-generaal. In de huidige context vergroot de politie op deze manier haar bereikbaarheid en zorgt ze ervoor dat niet-essentiële verplaatsingen naar politiekantoren kunnen worden vermeden.

Het gaat om niet-dringende aangiften, d.w.z. gevallen die geen onmiddellijke interventie van de politie vereisen. Voor dringende gevallen moet de burger zich wenden tot 101 of 112 om onmiddellijk hulp te krijgen.  

 

Tijdelijke uitbreiding met nieuwe feiten  

Burgers kunnen tijdelijk, tenminste in deze crisisperiode, de volgende niet-dringende feiten aangeven op Police-on-web

 • slagen en verwondingen; 
 • bedreigingen; 
 • belaging; 
 • diefstal zonder geweld; 
 • oplichting (ook via internet); 
 • verlies van voorwerpen of documenten (identiteitskaart, boorddocumenten enz.).

 

Deze feiten komen bovenop de feiten die al online konden worden aangegeven:  

 • fietsdiefstal (of bromfietsdiefstal); 
 • vandalisme; 
 • graffiti; 
 • beschadigingen;  
 • winkeldiefstal; 
 • aangifte van bewakingscamera’s of alarmsystemen; 
 • aanvraag van politietoezicht tijdens vakanties of bij afwezigheid.  

  

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem“De uitbreiding van Police on Web is een uiterst belangrijke stap in onze dienstverlening naar de burger toe. Niet enkel zijn onze diensten op deze manier dag en nacht bereikbaar, maar garandeert dit ook een optimale veiligheid voor burger én politie omdat er geen fysiek contact is. Op een moment waarin onze politiediensten in de frontlijn staan in de strijd tegen COVID19, laat dit ons bovendien toe om onze mannen en vrouwen nog efficiënter in te zetten op het terrein in plaats van op het bureau.”

Minister van Justitie Koen Geens: “Alle inbreuken zijn ernstig, ook de zaken die misschien als niet-dringend worden ervaren. Ik ben tevreden dat de politie in samenspraak met de procureurs-generaal beslist heeft om police-on-web uit te breiden. Tijdens de Corona-crisis kunnen mensen die bijvoorbeeld opgelicht of bestolen worden zonder geweld dit online melden. Het aanpakken van een misdrijf begint met de melding. Deze digitale transformatie maakt dat de politie nog meer beschikbaar is voor de burgers en sluit naadloos aan op het digitalisering van het innen van de strafrechtelijke boetes. Politie en justitie zitten zich samen in voor u.

Meer information vindt u via Police on web.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier.