18/03/2020 - De politie waakt over de strikte toepassing van het samenscholingsverbod

Duidelijke eerste richtlijnen rond samenscholing en verzekeren van onze opdrachten  

Zoals beslist door de Nationale Veiligheidsraad zal de politie prioritair en scrupuleus het samenscholingsverbod handhaven vanaf 12u00, en zal hiervoor massaal aanwezig zijn op het terrein. Dit is nu één van onze grootste prioriteiten en onze focus ligt de eerste uren voornamelijk op het geven van een duidelijk signaal aan de bevolking: er is geen marge voor discussie of waarschuwing. Iedereen die het samenscholingsverbod niet naleeft, wordt onmiddellijk gesanctioneerd cf. art 187 wet op de civiele bescherming van 15 mei 2007 (gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden, en met een effectieve geldboete van €208 tot €4000 of met één van die straffen alleen). 

Wat is een samenscholing?

Dit begrip zal vanaf meer dan twee personen worden toegepast, met uitzondering van het gezin. Onder gezin wordt verstaan: ouders en kinderen of, mensen met wie u in nauwe kring samenwoont. Hiervoor rekenen we op uw pragmatische interpretatie.

Bijvoorbeeld:

·        Wel toegelaten: mensen die in hetzelfde gezin wonen of onder hetzelfde dak wonen die een wandeling maken, iemand die samen met een vriend gaat sporten, met inachtneming van de social distance maatregelen,…

·        Niet toegelaten: vrienden die met meer dan 2 personen in een wagen zitten, zich buiten verplaatsen,…

Ook basispolitiezorg en kritieke functies blijven verzekerd

Naast de eerder genoemde controlemaatregelen, zullen wij ook de basispolitiezorg en vitale opdrachten blijven waarborgen. Wij blijven aandachtig voor alle vormen van “nieuwe” criminaliteit en waken we erover dat deze situatie geen aanleiding zal zijn voor misbruik, oplichting of andere vormen van criminaliteit.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier.