Wat is cyberpesten en wat moet ik doen?

Cyberpesten is iemand beledigen of belachelijk maken via de elektronische weg, zij het op een smartphone, computer of tablet.
Dit kan evengoed plaatsvinden op sociale netwerksites, via sms, via chat of via websites.

Hoe kan ik reageren als ouder van een kind dat mogelijk het slachtoffer is van cyberpesten?

Samen kunnen we een einde maken aan cyberpesten!

Op de website van UNIA, het interfederaal gelijkekansencentrum, vind je heel wat informatie over cyberpesten, haatmails en berichten via sociale media, ... en hoe je jezelf er tegen kan wapenen.

 

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier.