Laatste nieuws

Ten gevolge van de maatregelen genomen door de Regering op 17/03/2020 zijn de kantoren van de Algemene Inspectie tot nader order gesloten.
De Algemene Inspectie is evenwel nog steeds bereikbaar via het volgende mailadres: AIG@police.belgium.eu