Nieuws

Deze vacatures zijn uitsluitend bestemd voor de personeelsleden die reeds werkzaam zijn bij de Lokale Politie of bij de Federale Politie. 

De AIG heeft tijdens haar talloze contacten met de politiediensten vastgesteld dat er op het terrein alsmaar meer initiatieven worden genomen voor de concretisering van de Rondzendbrief CP3.

Opiniestuk van de Inspecteur-generaal Thierry GILLIS en de adjunct-Inspecteur-generaal Johan DE VOLDER:
Pleidooi voor meer samenwerking en informatie-uitwisseling tussen en met politiediensten en voor een betere controle op de politiediensten.

Ons Activiteitenverslag 2018 is beschikbaar.

September 2019: een nieuw verslag is beschikbaar.