Nieuws

Onze Directie van de Statuten (IGST) werft Commissarissen van politie aan 

Ingevolge de maatregelen genomen door de Regering op 17/03/2020, zijn de kantoren van de Algemene Inspectie tot nader order gesloten.
De Algemene Inspectie is evenwel nog steeds bereikbaar via het volgende mailadres: AIG@police.belgium.eu  

Deze vacatures zijn uitsluitend bestemd voor de personeelsleden die reeds werkzaam zijn bij de Lokale Politie of bij de Federale Politie. 

De AIG heeft tijdens haar talloze contacten met de politiediensten vastgesteld dat er op het terrein alsmaar meer initiatieven worden genomen voor de concretisering van de Rondzendbrief CP3.

Opiniestuk van de Inspecteur-generaal Thierry GILLIS en de adjunct-Inspecteur-generaal Johan DE VOLDER:
Pleidooi voor meer samenwerking en informatie-uitwisseling tussen en met politiediensten en voor een betere controle op de politiediensten.