Ons wettelijk en reglementair kader

De Algemene Inspectie beschikt over een eigen WetKoninklijke Besluiten en een Ministerieel Besluit die haar organisatie en werking regelen.

Hieronder vindt u een aantal Koninklijke Besluiten die de werking en de organisatie van de Algemene Inspectie beïnvloeden.

Hieronder vindt u een aantal Omzendbrieven en Richtlijnen die de werking en de organisatie van de Algemene Inspectie (kunnen) beïnvloeden.

Hieronder vindt u een aantal wetten die de werking en de organisatie van de Algemene Inspectie beïnvloeden.