#WederzijdsRespect blijft onze 'blauwe' draad

#WederzijdsRespect staat centraal in onze voortdurende bekommernissen. Om de tweejarige verjaardag van de lancering van de gelijknamige campagne te vieren, zullen er vanaf september nieuwe initiatieven plaatsvinden. Een ervan zijn zeven video's met lokale en federale collega's. Hun slogan: "Het beste scenario voor een veiligere samenleving is wederzijds respect".

De campagne #WederzijdsRespect bestaat in september van dit jaar twee jaar. Op initiatief van de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Annelies Verlinden werd met een brochure, een muurschildering, video's die de ontmoeting tussen burgers en veiligheidsbeoefenaars illustreren en de organisatie van een grote conferentie in mei 2022, deze campagne 'Wederzijds Respect' ontwikkeld in samenwerking met de AD Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken en de Geïntegreerde Politie. De Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP) en de Directie van de communicatie (CGC) van de Federale Politie namen de leiding van de acties voor de GPI op zich. Daarvoor was een specifiek budget van de Sociale dienst van de politie (SSD) bestemd.

Deze campagne werd uitgebreid met initiatieven die specifiek door de politie werden ontwikkeld met onder meer de aanmaak en verspreiding van een kalender gebaseerd op respect voor de Federale Politie, video's van federale en lokale 'vuistjes' en verschillende zonale uitwisselingsinitiatieven (de serie ‘Framed’, burgercafés, ontmoetingen met jongeren, …die erop gericht is het beroep en de rol van de politie bij de bevolking beter te leren kennen.Nieuwe video's

Dit jaar werd er naar aanleiding van de tweede verjaardag van de campagne voor gekozen om verschillende korte video's te maken. "Voor de video's willen we de techniek en de sfeer van het theater gebruiken om ze zo educatief en intimistisch mogelijk te maken", aldus Géraldine Bomal, verantwoordelijke van het project voor de Federale Politie.

“We hebben een theaterdecor gekozen om ons te focussen op enkele scenes uit het dagelijkse leven. We besloten ook om op bepaalde momenten het beeld te bevriezen om te laten zien wat in de hoofden van de mensen omgaat”, benadrukt Didier Naert, artistiek directeur van het communicatieagentschap Bridgeneers, die verantwoordelijk is voor de realisatie van de clipjes.

"De scenario's werden gezamenlijk uitgewerkt met de hulp van personeelsleden op het terrein en de communicatieverantwoordelijken van de zones Eifel, Vesdre, Hauts-Pays, Samson, Gent en PolBru. We maken van de gelegenheid gebruik om ze te bedanken net als de collega's die aan de verwezenlijking van die video's hebben meegewerkt", onderstreept Stéphanie Van Daele, projectverantwoordelijke voor de VCLP.

Zo krijg je in de video's zowel echte acteurs te zien als politiemannen en -vrouwen van de politiezones (PolBru, Gent, Charleroi, Eifel) en de Federale Politie (DAH en CIK).

Stereotypen doorbreken

"Het beste scenario voor een veiligere samenleving is wederzijds respect." Dit is de slogan van die nieuwe video's. In de vorm van korte theaterscènes tonen ze verschillende situaties uit het dagelijkse leven van politieagenten: een ongeval, het indienen van een klacht, een straatcontrole, een patrouille in een wijk enz. De video toont enkele voorbarig gevelde oordelen van de burgers over de politieactie. Die korte video's zijn een goed middel om de ontmoeting tussen twee werelden te laten zien en stereotypen te doorbreken. Het doel is het beter samenleven te bevorderen met #WederzijdsRespect.

Er zijn in totaal zeven korte video's die wekelijks op onze sociale media, zowel intern als extern, zullen worden gepubliceerd. 

Houd onze publicaties op de sociale media in de gaten!