Afwezigheidsmelding

Je kunt je afwezigheid melden en de politie vragen om tijdens de aangegeven periode van afwezigheid toezicht te houden op je woning. De aanvrager neemt kennis van de volgende toepassingsvoorwaarden:

  • Ik aanvaard dat de politiedienst het afwezigheidstoezicht voor bepaalde typische bouwconstructies, zoals appartementen, kan weigeren.
  • Ik aanvaard dat de politiedienst mij geen zekerheid biedt dat het toezicht op voldoende wijze zal worden uitgevoerd maar wel, rekening houdende met andere opdrachten, de nodige inspanningen zal leveren om het toezicht zo goed mogelijk uit te voeren.
  • Ik geef de politiedienst toestemming om zowel overdag als 's nachts mijn eigendom te betreden, indien de omstandigheden dat vereisen.
  • Ik verbind me ertoe alle nodige veiligheidsmaatregelen te nemen, bijvoorbeeld geen berichten achterlaten die van buitenaf zichtbaar zijn, geen berichten op mijn antwoordapparaat zetten waaruit mijn afwezigheid zou kunnen blijken, vensters en deuren correct sluiten, de indruk geven dat mijn eigendom bewoond is.
  • Desgevallend verbind ik me ertoe te voldoen aan de verwachtingen van de politiedienst.
  • Ik verbind me ertoe om bij een vervroegde terugkeer de politiedienst onmiddellijk in te lichten.
  • De aanvraag moet ten minste 7 dagen op voorhand worden ingediend. De periode van afwezigheid mag niet langer dan 3 maanden of minder dan 7 dagen duren.

⚠️ Opgelet : met het nieuwe formulier ontvangt u geen bevestiging per e-mail meer. ⚠️

Hier vindt u meer informatie over de privacyverklaring.