Luchtvaartpolitie, een specifiek werkdomein

Het belangrijkste werkdomein van de Luchtvaartpolitie zijn de zes Schengenluchthavens:

Les six aéroports Schengen sont les principaux terrains d’action de la Police Aéronautique

Op elk van deze luchthavens is de Luchtvaartpolitie verantwoordelijk voor de grenscontrole van de passagiers. Daarnaast voert de Luchtvaartpolitie ook de dagelijkse politietaken uit in en rond de luchthavens en verleent ze eveneens gespecialiseerde politiezorg op vlak van documenten en binnen het domein van de luchtvaart.

  • Op vlak van grenscontrole is de Luchtvaartpolitie gespecialiseerd in de grenscontrole en het grens­toezicht telkens wanneer men reist van of naar een bestemming buiten de Schengen­zone.
  • Naast de gangbare grenscontrole zijn er ook meer gespecialiseerde taken zoals het detecteren van valse en vervalste identiteits­documenten, het nagaan van de juiste toelatings­voorwaarden om het grondgebied te betreden, het opvangen van reizigers die asiel aanvragen en het opsporen van grensgerelateerde criminaliteit. Die gespecialiseerde kennis wordt gedeeld met en ten dienste gesteld van andere politiediensten.
  • Op het vlak van politiezorg waakt de Luchtvaartpolitie over het harmonieus verloop van het dagelijkse leven op de luchthaven. In het kader van de gemeenschapsgerichte politiezorg staat de dienstverlening aan de luchthavengemeenschap centraal. Vermijden, beheersen en oplossen van veiligheidsgerelateerde problemen is de core business, net zoals beschermen, helpen en bijstaan van personen.

LPA Zaventem

  • Naast de basispolitietaken is er één taak die enkel door de Luchtvaartpolitie wordt uitgevoerd: het uitvoeren van verwijderingen van personen in opdracht van de Dienst Vreemdelingenzaken.
  • Er zijn in België tal van kleinere lucht- en helihavens waar geen systematische grenscontroles gebeuren. De Luchtvaartpolitie voert er Avia-acties uit waarbij er gecontroleerd wordt op de naleving van het betreden of verlaten van het Schengengebied, alsook een controle van bijvoorbeeld de vluchtregisters.
  • Bij luchtvaartongevallen kan de Luchtvaartpolitie steun verlenen om de nodige vaststellingen te doen.

LPA Zaventem

  • De Luchtvaartpolitie werkt in partnerschap met andere diensten en entiteiten van de Geïntegreerde Politie en met een brede waaier van overheids- en veiligheidsdiensten.
  • De luchthaven is een internationale omgeving bij uitstek. Airpol, het Europees netwerk van politiediensten actief op luchthavens, en Frontex, het Europees Grenswachtagentschap, zijn voorbeelden van belangrijke internationale partners. Bij al deze taken staat klantgerichtheid en een goede dienstverlening voorop.: “We are proud to serve”

{"preview_thumbnail":"/politiedorp/sites/politiedorp/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/tuDefwneU08.jpg?itok=dg7Ptlrr","video_url":"https://youtu.be/tuDefwneU08","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":0},"settings_summary":["Embedded Video (Responsive)."]}

 

Mijlpalen in haar evolutie

Luchtvaartpolitie, een stukje geschiedenis

De Luchtvaartpolitie in haar huidige vorm is in 1999 ontstaan uit de fusie van de oude luchtvaartpolitie en de rijkswacht. Deze fusie noemt men de « kleine politiehervorming » waarbij de Luchtvaartpolitie, de Scheepvaartpolitie en de Spoorwegpolitie geïntegreerd werden in de rijkswacht.

Vanaf dan was de rijkswacht de enige politiedienst aanwezig op de luchthavens met een Schengenstatuut. 

Bij de « grote politiehervorming » van 31 maart 2001 werden de rijkswacht, de gemeentepolitie en de Gerechtelijke Politie hervormd tot de Geïntegreerde Politie gestructureerd op twee niveaus. De Luchtvaartpolitie werd toen een onderdeel van de Directie van de politie van de verbindingswegen.

In 2007 schuift de Luchtvaartpolitie door naar de Algemene directie bestuurlijke politie. Bij de optimalisatie in 2014 ten slotte werd de Luchtvaartpolitie een autonome directie binnen de bestuurlijke zuil.

 

Gezochte profielen

Welkom aan boord!

Wil jij graag deel uitmaken van de Luchtvaartpolitie? Wij verwelkomen je graag aan boord!

Werken bij de Luchtvaartpolitie betekent werken in een veelzijdige werkomgeving boordevol opportuniteiten en met een internationaal karakter. Dat maakt dat de sfeer die bij de Luchtvaartpolitie heerst uniek is.

We blijven steeds op zoek naar nieuwe collega’s die naast de algemene taken zich nog verder willen specialiseren in de specifieke functies van de Luchtvaartpolitie.

Je zal bij de Luchtvaartpolitie een bijkomende opleiding krijgen die je vertrouwd maakt met onze specifieke functies. We voorzien steeds de mogelijkheid om extra opleidingen te volgen of om deel te nemen aan internationale missies.

Heb je interesse, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren (dga.lpa@police.belgium.eu) en misschien kan je dan een kijkje komen nemen op ons werkdomein en kennis maken de unieke sfeer op de luchthaven.

Vandaag een straf team, morgen knappe resultaten