Bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie

De tentakels van de octopus van de georganiseerde economische en financiële delinquentie spreiden zich uit over vele gebieden: witwassen van geld door criminele organisaties, fiscale fraude om minder belastingen te betalen, sociale fraude door zwartwerk of het ontvangen van onterechte uitkeringen, private omkoping en publieke omkoping, diverse vormen van oplichting enz. Deze vorm van georganiseerde misdaad is discreet en verschijnt niet vaak in de media. Toch staan er miljarden euro's op het spel: ongeveer 40 miljard aan zwart geld zou op Belgische bankrekeningen verborgen zijn, 12 miljard zou in één jaar tijd verduisterd zijn voor sociale en fiscale fraude!

Om dit zwart geld en deze fraudeurs op te sporen, moet u niet denken aan de inspecteur die bezwijkt onder de papieren dossiers en zijn dagen slijt met het doornemen van boekhoudkundige balansen.  Het analysewerk vereist evenveel kantoorwerk als actie op het terrein.
In een 'EcoFin'-onderzoek worden alle middelen aangewend om bewijzen te verzamelen. De meer klassieke huiszoekingen, observaties, controles en verhoren zijn zeer frequent. Er kunnen ook speciale, meer delicate technieken worden gebruikt, zoals het aanwenden van informanten of telefoontaps.

Het uiteindelijke doel? De criminelen raken waar het pijn doet: 'in hun portemonnee'. Dat vertaalt zich tijdens een onderzoek in inbeslagnames van allerlei aard: blokkering van bankrekeningen, contant geld, roerende goederen (auto's, kunstwerken, boten enz.), onroerend goed (huis, kasteel, hotels, winkels enz.). De magistraat beslist wat er met de goederen gebeurt en een groot deel ervan wordt verkocht: de winst van de verkoop gaat naar de staat.
Een doeltreffende bestrijding van de economische delinquentie wint op twee fronten: enerzijds ontmoedigt zij de daders om hun misdrijven in België te plegen, anderzijds 'vergoedt' zij de burgers voor een deel van de verduisterde bedragen.

EcoFin

 

Mijlpalen in haar evolutie

In de afgelopen tien jaar is het werk veranderd, ook al is het hoofddoel van de misdadiger hetzelfde gebleven: steeds rijker worden!

De evolutie van de EcoFin-beroepen hangt samen met die van de zware en georganiseerde criminaliteit, die internationaliseerde en polycrimineel werd.

Bij witwassen blijft het speurwerk tijdens een analyse zelden beperkt tot de Belgische grenzen. Criminele organisaties hebben voordeel kunnen halen uit de digitalisering van de tools: zwart geld circuleert niet alleen meer in koffers met contant geld, maar ook in de vorm van talloze virtuele internationale financiële transacties.

De georganiseerde misdaad diversifieert haar activiteiten, wat ook de analyse bemoeilijkt. Eenzelfde onderzoek kan verschillende soorten fraude, verschillende soorten misdrijven aan het licht brengen.  De EcoFin-onderzoeker is een multispecialist geworden, die in staat moet zijn verschillende soorten financiële wanpraktijken te herkennen.  De teams zijn ook multidisciplinair om de beschikbare kennis te verrijken en minstens even behendig te kunnen zijn als de criminelen.

De overheden in ons land hebben deze verandering begrepen.  'Follow the money' is nu een van de prioriteiten in de opeenvolgende regeerakkoorden en nationale plannen. Het strafonderzoek is omgevormd tot een buitgerichte aanpak, waarbij nu ook volop het criminele vermogen wordt gerecupereerd.

EcoFin

 

Gezochte profielen  

In de EcoFin-eenheden werken verschillende profielen samen. Operationele politieagenten en burgers, die diverse opleidingen hebben genoten en houder zijn van diploma's, gaande van de middelbare school tot een master. De initiële opleiding wordt aangevuld met een breed scala van gespecialiseerde interne opleidingen. Dat opent de weg om op professioneel vlak tal van richtingen uit te gaan.

Heb je een diploma economische wetenschappen, boekhouding, handelswetenschappen, criminologie, economische en sociale politiek, fiscaliteit, rechten enz.? 
Wil je de georganiseerde misdaad bestrijden, omdat deze onze economie, onze instellingen en onze democratische waarden ondermijnt?
Wil je graag een job zonder routine, waar je samenwerkt met verschillende eenheden van de Federale Gerechtelijke Politie?
Wil je zin geven aan je beroepsleven door een baan te kiezen die actie en denkwerk combineert?
Dan is de Federale Gerechtelijke Politie iets voor jou!

 

Meer informatie ...