Centrale directie van de technische en wetenschappelijke politie

De Centrale directie van de technische en wetenschappelijke politie (DJT) is een gespecialiseerde eenheid binnen de Federale Politie. Ze voert steunopdrachten uit alsook opdrachten in verband met forensische expertise (wetenschappelijk gebaseerde analysemethodes, n.v.d.r.) ten behoeve van andere componenten van de politie, de gerechtelijke en bestuurlijke overheden en externe partners (Dienst Vreemdelingenzaken, gevangenissen enz.).

Als we 'Technische en Wetenschappelijke Politie' zeggen, denken we onmiddellijk aan series, zoals Bones, CSI, NCIS … Maar DJT gaat in feite nog verder!

De directie omvat negen diensten en biedt geavanceerde expertise en technieken, gaande van 'harde' wetenschappen (chemie, biologie enz.) tot 'zachte' wetenschappen (criminologie, psychologie enz.) alsook artistieke vaardigheden die minder bekend zijn bij het grote publiek (robotfototekenaars enz.).

Naast de laboratoriumanalyses maakt de menselijke dimensie van de Technische en Wetenschappelijke Politie haar vak boeiend: het verlenen van steun aan een onderzoek of het steunen van burgerlijke partijen geeft de zekerheid nuttig te zijn. De identificatie van een lichaam door de dienst Disaster Victim Identification (DVI) stelt bv. een familie in staat te rouwen; de vertrouwensband die robotfototekenaars met een slachtoffer opbouwen, verzacht de beproeving van de robotfoto.

In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, nemen de analyses van de deskundigen zelden de tijd van een aflevering in beslag. Vingerafdrukken, oorsporen, schoeiselsporen, werktuigsporen, gezichtsvergelijkingen of videobeelden: geen enkel technologisch hulpmiddel kan de finesse en de knowhow van de mens al vervangen.

Centrale directie van de technische en wetenschappelijke polit

 

Mijlpalen in haar evolutie

In 20 jaar tijd zijn nieuwe technologieën een echte troef geworden:

 • Sinds 2001 heeft de dienst AUDIO belangrijke technologische evoluties gekend (overschakeling van fysieke dragers naar digitale geluidsbestanden, krachtigere computers, kwalitatief betere software met gebruikmaking van artificiële intelligentie). Het is de enige dienst binnen heel de Geïntegreerde Politie die geluidsbestanden filtert en analyseert.
 • 2001: oprichting van de sectie TAM (nationale referentie voor gerechtelijke verhoren van minderjarigen die slachtoffer of getuige zijn van strafbare feiten) en opstelling van een handleiding waarin de verschillende stappen worden beschreven die tijdens een verhoor moeten worden gevolgd.
 • 2002: na de invoering van de euro komt een innoverende samenwerking tot stand tussen CDBV-M (Centrale dienst voor de bestrijding van valsheden - Bureau Money) en de Nationale Bank van België.
 • 2003: het DVI maakt de databank Plass-Data aan om de beschrijvende gegevens die bij familieleden en medici werden verzameld, te vergelijken met de gegevens die op de lichamen van de slachtoffers werden verzameld.
 • 2003: eerste gebruik in België van ViCLAS (Violent Crime Linkage Analyses System), een databank 'zeden' die het mogelijk maakt om op basis van analyses verbanden te leggen tussen een nieuw en een reeds geregistreerd misdrijf.
 • 2005: de komst van de Belgische elektronische identiteitskaart betekent een evolutie voor het werk van CDBV-D (Centrale dienst voor de bestrijding van valsheden – Bureau Documents).
 • 2008: oprichting van een team van morfoanalytici dat bloedsporen analyseert op de plaats van een misdrijf en dat heeft meegewerkt aan de aanpassing van de terminologie van deze discipline in het Frans.
 • 2008: DJT ontwikkelt een procedure voor de inbeslagnames en neerlegging ter griffie van overtuigingsstukken (PacOs).
 • 2010: invoering van APFIS (Automated Palm & Fingerprint Identification System) in de BIS (Biometric Identification Service), een databank voor de vergelijking van vingerafdrukken en handpalmafdrukken.
 • 2014: de dienst VIDEO ontwikkelt een analysemethode voor videovergelijking (in aanwezigheid van de verdachte) en videogrammetrie (door gebruikmaking van een metrische meetstok).
 • 2017: de dienst FACIAL begint tablets en digitale pennen te gebruiken voor het maken van robotfoto's.

 

Centrale directie van de technische en wetenschappelijke polit

 

Gezochte profielen

DJT bestaat uit operationeel en burgerpersoneel, elk met verschillende graden en profielen. De eerste groep gaat van inspecteur tot hoofdcommissaris en de tweede varieert van personeel met een middelbareschooldiploma tot een masterdiploma. Hier is een lijst van voorbeelden van diploma's en/of vaardigheden die waardevol zijn om bij DJT te werken:

 • antropologie
 • biochemie
 • biologie
 • scheikunde
 • communicatie
 • criminologie
 • rechten
 • artistieke opleidingen
 • informatica
 • projectmanagement
 • psychologie
 • secretariaat

 

Centrale directie van de technische en wetenschappelijke polit

 

Meer informatie ...