De Federale Wegpolitie

De Federale Wegpolitie verzekert alle politieopdrachten op de autosnelwegen en andere wegen die haar zijn toegewezen om bij te dragen tot:

  • de verkeersveiligheid;
  • de veiligheid van de bevolking;
  • de verkeersvlotheid.
     

Concreet kunnen we die opdrachten in drie groepen indelen:

  • de uitoefening van de zeven basisfunctionaliteiten (onthaal, interventie, wegverkeer, politionele slachtofferbejegening, wijkwerking, recherche, genegotieerd beheer van de openbare ruimte) op de autosnelwegen en gelijkgestelde wegen;
  • de gespecialiseerde en bovenlokale opdrachten (vip-escortes, begeleiding van wielerwedstrijden, weging);
  • de politionele steunopdrachten voor de overheden, alle diensten van de Geïntegreerde Politie en de andere partners (uitlenen van gespecialiseerd materiaal, ter beschikking stellen van experts, formuleren van verkeersadviezen enz.).

Door die opdrachten uit te voeren, helpt de Federale Wegpolitie als dynamische partner de doelstellingen van de verschillende veiligheidsplannen te verwezenlijken en in het bijzonder het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.

Deze entiteit telt duizend personeelsleden die in 26 gedeconcentreerde eenheden verspreid over alle Belgische provincies werkzaam zijn.

De Federale Wegpolitie

 

Mijlpalen in haar evolutie

De Federale Wegpolitie is mee met haar tijd en wist zich niet alleen aan de nieuwe technologieën aan te passen, maar maakt er ook volop gebruik van. We besteden permanent aandacht aan ons voertuigen- en motorenpark zodat onze mensen hun opdrachten zo goed mogelijk kunnen uitvoeren, terwijl hun veiligheid en welzijn gewaarborgd blijft. De nieuwe technologieën hebben hun intrede gedaan in onze voertuigen in de vorm van applicaties. Die moeten het werk van de politieagenten efficiënter maken, onder meer door makkelijker toegang te geven tot de politionele informatie.  

Bovendien kunnen we dankzij onze met fototoestellen uitgeruste drones nauwkeurige vaststellingen van ongevallen doen en het verkeer sneller weer op gang brengen. In het raam van een partnerschap tussen Service Public de Wallonie, RTBF en Federale Wegpolitie beheert het Perex-centrum in Namen in real time de info van alle Waalse autosnelwegen. Het helpt ook verkeersinformatie te verspreiden via de verschillende communicatiekanalen. De ANPR-camera's (Automatic Number Plate Recognition) langs de autosnelwegen zijn waardevolle bondgenoten in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. De gewestelijke verwerkingscentra (Brussel, Gent, Antwerpen en Namen) centraliseren en verwerken de automatisch vastgestelde verkeersovertredingen. Ook onze radars zijn geëvolueerd van analoog naar digitaal. Dankzij de nieuwe tools die een snellere opsporing van alcoholgebruik (samplers of pretests) en/of druggebruik (speekselcollectoren) bij gecontroleerde bestuurders mogelijk maken, kunnen we meer weggebruikers testen. 

Die evoluties hebben de Federale Wegpolitie de 21e eeuw binnengeloodst. Bovendien verhogen ze de doeltreffendheid en kwaliteit van de wegcontroles en in fine de veiligheid van de weggebruikers op de autosnelwegen en gelijkgestelde wegen. 

De Federale Wegpolitie

 

Gezochte profielen

Onze waarden zijn: integriteit, menselijke aanpak, een dienstverlenende ingesteldheid en beroepsfierheid.

De Federale Wegpolitie is voortdurend op zoek naar operationeel en administratief personeel. Onze waaier van functies is zo uitgebreid dat er voor elk wat wils is, ongeacht het studieniveau. Wil je bijleren? Dan kan je bij ons een opleiding volgen.

Ben je gemotiveerd maar heb je geen motorrijbewijs? Geen probleem! Naast motorrijders hebben we ook 'generalistische' profielen nodig. De ideale kandidaat/kandidate heeft een grote interesse in alles wat met verkeer en verkeersveiligheid te maken heeft. Hij/zij is loyaal, flexibel en dynamisch.

Herken je jezelf hierin? Ga aan de slag bij een entiteit die boeiend werk verricht en waar elke dag anders is!

 

Meer informatie ...