Directie beveiliging

De Directie beveiliging (DAB) is officieel opgericht in november 2017, in de nasleep van de terreuraanslagen in België en onze buurlanden, met een drieledig doel:

 • het aantal militairen op straat en voor de 'kritieke' gebouwen verminderen;
 • gevoelige plaatsen gewapend beveiligen;
 • een pragmatische en efficiënte oplossing bieden voor het veiligheidskorps van Justitie.

 

Zoals de naam aangeeft bestaat de opdracht van DAB in het beveiligen. De beveiliging gebeurt in het bijzonder door de inrichting van vaste posten en de uitvoering van mobiele patrouilles ter voorkoming van of als reactie op incidenten die de veiligheid van een plaats of een politiedispositief kunnen bedreigen.

Deze nieuwe directie zorgt of zal zorgen voor:

 • de beveiliging van de nucleaire sites
 • de overbrenging van gevangenen en de politie van hoven en rechtbanken
 • de beveiliging van de infrastructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal
 • de beveiliging van de nationale, internationale en Europese instellingen
 • de beveiliging van de kritieke infrastructuren
 • de beveiliging van de instellingen van de SHAPE en de NAVO
 • de beveiliging van de koninklijke domeinen en paleizen

Directie beveiliging

 

Mijlpalen in haar evolutie

De Directie beveiliging is een jonge directie. In minder dan vier jaar tijd is DAB uitgegroeid van een project tot een opmerkelijke realisatie, namelijk een directie met meer dan 1 200 leden, actief in alle arrondissementen van ons land. En DAB blijft groeien! We zoeken nog 400 nieuwe medewerkers, voornamelijk beveiligingsagenten, om het streefcijfer van 1 600 personeelsleden bij DAB te behalen.

Directie beveiliging

 

Gezochte profielen

De Directie beveiliging werft aan!

Wil je deel uitmaken van de Directie beveiliging? Je vindt hier enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen:

 • geen specifieke diplomavereiste
 • de Belgische nationaliteit hebben 
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten 
 • minstens 17 jaar zijn 
 • in het bezit zijn van een rijbewijs B 
 • tweetaligheid is een voordeel 

En beschik je over onderstaande kwaliteiten? Dan ben je misschien de geknipte persoon om bij ons aan de slag te gaan!

 • Respect voor anderen 
 • Integriteit 
 • Moed 
 • Betrokkenheid 
 • Persoonlijk engagement 
 • Zin voor dialoog en onderhandeling 
 • Kritisch denken 
 • Perfectionisme 
 • Doorzettingsvermogen 
 • Autonomie 
 • Waakzaamheid 
 • Klantgerichtheid 

Geselecteerde kandidaten krijgen een opleiding van zes maanden. Na twee jaar ervaring kan je als beveiligingsagent doorgroeien naar de functie van politie-inspecteur.

Uiteraard zouden we je graag bij DAB aan boord houden, maar deze directie is ook een springplank naar een loopbaan bij de Politie!

 

Meer informatie ...