Federal Computer Crime Unit

Wat is cybercriminaliteit? Technisch gezien verwijst het woord naar criminele activiteiten die gericht zijn op of gebruikmaken van een computer, computernetwerk of netwerkapparaat. In feite bestaat cybercriminaliteit uit verschillende categorieën. Dit zijn de bekendste:

  • het hacken van computernetwerken of websites met of zonder verzoek om losgeld te betalen;
  • cyberpesten;
  • onlineoplichting;
  • phishing (diefstal van persoonlijke of bankgegevens);
  • de verspreiding van beledigende of zelfs illegale content.

Deze criminele activiteiten vinden zowel plaats op het internet als op het dark web (verborgen of clandestien web n.v.d.r.) met wereldwijd een algemene schade van meerdere honderden miljarden dollars per jaar tot gevolg.

De Federale Grechtelijke Politie bestrijdt cybercriminaliteit op twee niveaus.
Op het niveau van de gedeconcentreerde gerechtelijke directies ondersteunen de gespecialiseerde regionale eenheden (RCCU voor Regional Computer Crime Unit) zowel de Federale Politie als de Lokale Politie bij de analyse van in het kader van gerechtelijke dossiers in beslag genomen computermateriaal. Ze voeren ook onderzoeken uit naar cybercriminaliteit binnen hun gerechtelijk arrondissement.
Op federaal niveau voert de Federal Computer Crime Unit (FCCU) onderzoeken uit en levert ze steun aan de onderzoeksafdelingen van de centrale diensten. De taken van de geeks van de FCCU bestaan er in het bijzonder in een netwerk van partners en contacten op te bouwen en te onderhouden, de cyberdreigingen in kaart te brengen, contextualiserings- en analyseverslagen op te stellen, forensische analyses te maken (dit zijn analyses van het informatiesysteem na een computeraanval n.v.d.r.) van de verschillende toestellen en ICT-supports (Information and Communication Technology), complexe gerechtelijke onderzoeken te voeren naar cybercriminele organisaties en hackers te identificeren die verantwoordelijk zijn voor aanvallen op kritieke infrastructuren.

Andere opdrachten zijn toekomstgericht zoals de kennis van IoT (Internet of Things of het internet der dingen), de ontwikkeling van AI (Artificial Intelligence of artificiële intelligentie) of de totstandbrenging van een beveiligd netwerk om informatie te delen tussen de politie en haar nationale en zelfs internationale partners.

FCCU

 

Mijlpalen in haar evolutie

De criminaliteit volgt de vooruitgang van de maatschappij en haalt voordeel uit de technische en technologische ontwikkelingen. Cybercriminaliteit is dus een fenomeen dat enkel maar toeneemt en vandaar neemt ook het belang van de gespecialiseerde eenheden in dat domein alleen maar toe. Het actieterrein van de Computer Crime Units (CCU's) evolueert trouwens ook voortdurend: terwijl de ICT-criminaliteit en daarmee verbonden onderzoeken in 2001 het terrein waren van gespecialiseerde onderzoekers, maken ze voortaan deel uit van de dagelijkse werking van iedere politieagent.
Er is steeds een wedloop aan de gang tussen de CCU's en de criminelen om de beste te zijn en zelfs het voortouw te nemen op het vlak van de laatste hardware- of software-innovaties: steeds krachtigere computers, grote hoeveelheid computercodeertalen, ont-/versleuteling van gegevens en berichten enz. In de jaren 1970 waren er hele zalen nodig om evenveel gegevens op te slaan als er nu op een harde schijf worden opgeslagen die even groot is als een hand. Mobiel internet zag het daglicht in 2001. Vandaag de dag, aan de vooravond van de lancering van 5G, surfen ongeveer 10 miljoen Belgen op hun telefoon ... De hackers en cyberonderzoekers hun kat- en muisspel is nog niet gedaan.

FCCU

 

Gezochte profielen  

Twee mogelijkheden om zijn loopbaan te starten: als gespecialiseerd hoofdinspecteur of als burgerpersoneelslid.

Als gespecialiseerd hoofdinspecteur volg je een politieopleiding en beschik je over de volledige bevoegdheden van een politieofficier. Als burgerpersoneelslid werk je meer ter ondersteuning.

De gezochte profielen zijn zeer uiteenlopend, met diploma's van bachelor tot master, zelfs met weinig praktijkervaring in de informatica. Gespecialiseerde disciplines vormen een toegevoegde waarde, ook al zijn motivatie, nieuwsgierigheid en zin om te leren de belangrijkste elementen. De job van cyberonderzoeker vereist dat je steeds een voortrekkersrol speelt op het vlak van kennis van de zeer snel evoluerende technologieën. Je moet op zoek gaan naar nieuwigheden, opleidingen volgen en aan zelfstudie doen.

Ben je op zoek naar professionele uitdagingen, wil je dagelijks nieuwe manieren bedenken om cybercriminaliteit te bestrijden, ben je een teamspeler, wil je je beroepsleven zin geven, ben je bijdehand en gepassioneerd door informatica in al haar vormen? Dan ben je de geknipte persoon om cyberonderzoeker te worden.

 

Meer informatie ...