Internationale politiesamenwerking

De Directie van de internationale politiesamenwerking van de Federale Politie (CGI) is verantwoordelijk voor de opdrachten inzake internationale politiesamenwerking en het bepalen van Belgische standpunten in internationale en grensoverschrijdende materies. CGI doet dit in overleg met andere directies van de Federale Politie, overheidsdiensten en de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP).

CGI

 

Mijlpalen in haar evolutie

Criminaliteit kent geen grenzen. Door tendensen zoals de toenemende globalisering en de verstrengeling van internationale criminele organisaties nam het aandeel van internationale politiesamenwerking in het dagelijkse politiewerk de voorbije decennia sterk toe. Geen samenwerking zonder voorafgaandelijk overleg, afspraken en coördinatie.
 

Politiesamenwerkingsakkoorden

De Directie van de internationale politiesamenwerking (CGI) heeft sinds 2001 actief deelgenomen aan de onderhandelingen over tal van bi- en multilaterale politiesamenwerkingsakkoorden. De bilaterale verdragen met landen buiten de Europese Unie, zoals Albanië (2005), de Verenigde Staten (2011) en Marokko (2014), focussen op de uitwisseling van informatie tussen de politiediensten van beide landen, terwijl de verdragen met onze buurlanden, zoals de Overeenkomsten van Doornik met Frankrijk (2001 en 2013) en de Benelux-politiesamenwerkingsverdragen (2004 en 2018), onze politiediensten de mogelijkheid bieden om acties uit te voeren op het grondgebied van het andere land (gemengde patrouilles, grensoverschrijdende achtervolgingen, …).
 

Gemeenschappelijke centra voor politie- en douanesamenwerking

Om de samenwerking met Frankrijk in de grensregio te versterken, werd in 2002 een centrum voor politie- en douane samenwerking opgericht. In 2003 en 2005 volgden een tweede centrum voor politie- en douanesamenwerking in het Groothertogdom Luxemburg (België-Luxemburg-Duitsland-Frankrijk) en een centrum voor politiesamenwerking in Heerlen (nu Kerkrade). Hun belangrijkste taak bestaat uit het faciliteren van de uitwisseling van informatie die verband houdt met de grensstreek. Sinds 2014 maken deze drie centra deel uit van CGI, dat tevens instaat voor de informatie-uitwisseling via andere politionele kanalen, zoals Europol en Interpol.
 

Verbindingsofficieren

De Geïntegreerde Politie beschikt over elf verbindingsofficieren (LO – liaison officers) in het buitenland. Hun belangrijkste taak is het faciliteren van de politionele en justitiële samenwerking tussen de bevoegde diensten in België en hun werklanden. De meeste LO-posten bevinden zich buiten de Europese Unie. Zo openden we in 2013 een LO-post in Brazilië en plaatsten we in 2020 een verbindingsofficier in Londen om de gevolgen van de Brexit mee op te vangen. Voor de informatie-uitwisseling met de lidstaten van de EU, kunnen we een beroep doen op onze verbindingsofficieren bij Europol.
 

Internationale informatie-uitwisseling

Naar aanleiding van de terreuraanslagen in België (2016) en Frankrijk (2015) nam CGI diverse initiatieven om de internationale informatie-uitwisseling te stroomlijnen, onder meer:

  • een Single Point of Operational Contact (SPOC) dat jaarlijks meer dan 200 000 berichten met het buitenland uitwisselt;
  • een procedure voor het signaleren van foreign terrorist fighters;
  • het faciliteren van de automatische uitwisseling van o.a. kentekenregisters, vingerafdrukken en DNA in het kader van internationale signaleringen en opsporingsdossiers.
     

Civiel crisisbeheer

Civil crisis managament (CCM) of civiel crisisbeheer is het stabiliseren en/of niet verder laten escaleren van een conflict of crisissituatie door middel van niet-militaire acties. De Geïntegreerde Politie heeft onder meer deelgenomen aan CCM-missies in Kosovo, Noord-Macedonië en Afghanistan. Sinds enkele jaren zetten we voornamelijk in op de Sahel-regio en West-Afrika, het Midden-Oosten, Oost-Europa en Noord-Afrika. We doen dit niet alleen door deel te nemen aan diverse CCM-missies van de Europese Unie (o.a. in Mali, Niger, Irak, Oekraïne), maar ook via projecten van het Belgische ontwikkelingsagentschap Enabel in Burkina Faso en Benin, en de inzet van antiterrorisme-experten in de delegaties van de Europese Unie in Bosnië-Herzegovina (2016-heden), Libië (2018-2021), Indonesië (2018-heden) en Libanon (2020-heden).
 

Europees voorzitterschap

Ten slotte, van 1 juli tot 31 december 2010 nam België het Europees voorzitterschap waar, een periode met tal van internationale politieacties, colloquia en vergaderingen. De intensieve voorbereiding, planning en coördinatie werden grotendeels verzekerd door een projectteam binnen CGI. Intussen is de voorbereiding van het Belgisch EU-voorzitterschap in 2024 van start gegaan.

CGI

 

Gezochte profielen

Een job in de internationale politiesamenwerking?

Bij de Directie van de internationale politiesamenwerking van de Federale Politie (CGI) zijn er functies voor zowel politieambtenaren als burgerpersoneel met uiteenlopende achtergronden, ervaringen en opleidingen.

Wil je ‘het terrein’ op een andere manier beleven? Ben je geïnteresseerd in de belangrijke materie van de politionele informatie-uitwisseling? Dan ben je bij CGI aan het juiste adres!

CGI

 

Meer informatie ...