Scheepvaartpolitie

De Scheepvaartpolitie (SPN) verzekert de politiezorg in de zeehavens en in de belangrijkste plezierhavens, op de binnenwateren en alle wateren op het Belgische grondgebied. Haar werkterrein is zeer bijzonder en vergt een specifieke aanpak, opleiding en bijzonder materiaal.

De voornaamste taken van de Scheepvaartpolitie als gespecialiseerde politiedienst kunnen in vier domeinen worden onderverdeeld:

  • politiezorg in de havens (rond het water);
  • politiezorg op het water;
  • grenscontrole (op en rond het water);
  • gespecialiseerde steun.

Police de la navigation

Mijlpalen in haar evolutie

Grenscontrole

Grenscontrole is door de jaren heen ingrijpend veranderd: van manuele verwerking over telefaxverkeer naar digitalisering.

Tussen 2004 en 2006 ontwikkelde de Scheepvaartpolitie een systeem van risicoanalyse en ploegenaansturing, AquaTask.

De elektronische verwerking van visa kwam er in 2011. Met het Belgische Visanet kon alle info, inclusief foto’s, softwarematig worden gevat en in het Visum Informatie Systeem opgeslagen. Afprinten behoorde voortaan tot de mogelijkheden en het manueel invullen van visumstickers werd overbodig.

Tussen 2013-2014 werd het mogelijk, middels Belvis Bordercontrol en documentscanners, om de identificatie en authenticatie van personen en documenten te versnellen.

Het automatisch aftoetsen van opvarenden van zeeschepen in politionele databanken zoals de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) en het Schengen Informatie Systeem (SIS) werd mogelijk in 2015.

In 2017 werd AquaTask verder ontwikkeld. Ook de pleziervaart werd mee in het bad van elektronische meldingen getrokken middels het General Declaration formulier.

En de digitalisering duurt voort: kortelings gaan de verordeningen rond het Entry Extit System (EES), het European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) en interoperability leiden tot een nog efficiënter en beter grenstoezicht. Het EES zal paspoortgegevens, vingerafdrukken en een gezichtsscan opslaan van alle derdelanders die het Schengengebied binnenkomen en verlaten. Het ETIAS wordt een elektronisch systeem voor reisautorisaties naar de EU.

Dan hebben we het nog niet gehad over de ontwikkelingen die in het verschiet liggen ...

Kortom, grenscontrole, work in progress.

Assurer la sécurité dans les ports, lutter contre le terrorisme maritime et la migration illégale, mais aussi veiller au bon déroulement des événements tels que les Fêtes gantoises, Ostende à l’Ancre et la course de voiliers à Anvers... La Police de la Navigation ne peut être plus polyvalente !
De veiligheid in de havens verzekeren, maritiem terrorisme en illegale migratie bestrijden, maar ook zorgen voor het goede verloop van evenementen zoals de Gentse Feesten, Ostend at Anchor en de Tall Ships' Races in Antwerpen... De Scheepvaartpolitie kan niet veelzijdiger zijn!

 

Navigatiemiddelen

Op 20 jaar tijd zijn de navigatiemiddelen van SPN uiterlijk niet veel veranderd. Sommige worden trouwens nog altijd gebruikt.  Dat wil daarom niet zeggen dat er geen veranderingen zijn aangebracht!

  • De tweetakt buitenboordmotoren van de zodiacs werden vervangen door zuinigere en minder vervuilende viertakt motoren. De boordelektronica is tegenwoordig volledig geïntegreerd en laat de koppeling van de gegevens van de radar, het AIS (Automatic Identification System: een mondiaal systeem waarmee schepen geïdentificeerd en automatisch gevolgd kunnen worden), de gps en de radio toe. De zetels werden vervangen door modellen met schokdempers om het comfort van de opvarenden te verhogen. De rompen zijn niet meer in polyester, maar in aluminium. De vlotters zijn nu 'D'-vormig op rail gemonteerd om het dekoppervlak te vergroten en snelle vervanging mogelijk te maken.
  • Hetzelfde geldt voor de patrouilleboten.
    • De laatste patrouilleboten ouder dan 40 jaar zullen weldra vervangen worden door nieuwe. Deze zullen over alle elektronica en hulpmiddelen beschikken die nodig zijn voor modern politiewerk. Een tweede bestuurdersplaats aan de buitenkant (flybridge) zal het mogelijk maken dichterbij de andere waterweggebruikers te komen en biedt meer veiligheid bij enteringsmanoeuvers voor controles.Patrouilleurs
    • De twee patrouilleboten die ouder zijn dan 20 jaar worden momenteel gemoderniseerd. De HVAC (heating, ventilation and air conditioning) en elektronica werden al gemoderniseerd en de motoren zullen weldra worden vervangen door milieuvriendelijker materiaal.

 

Gezochte profielen

De Scheepvaartpolitie garandeert gevarieerd werk op het water en in de havens en biedt basis- en gespecialiseerde politiezorg aan in een nationale en internationale context. Voor personen met zeebenen biedt ze ook de mogelijkheid door te groeien naar gespecialiseerde functies zoals stuurman/-vrouw van een patrouilleboot of een zodiac.

De Scheepvaartpolitie is steeds op zoek naar uiteenlopende, zowel administratieve als operationele, profielen met interesse voor onze opdrachten en gemotiveerd om hun bijdrage te leveren aan onze gespecialiseerde dienst.

Ben je dynamisch, gemotiveerd, loyaal, flexibel, veelzijdig, empathisch en heb je zin om te leren en de Scheepvaartpolitie te ontdekken? Wacht niet langer en kom aan boord!

Profils recherchés

 

Nuttige links