Speciale Eenheden

De Directie van de speciale eenheden (DSU) voert gespecialiseerde ondersteuningsopdrachten uit. DSU handelt nooit op eigen initiatief en treedt enkel op na formele toestemming van een burgemeester of procureur.

Voor de uitvoering van haar opdrachten beschikt DSU over een centrale eenheid in Brussel en gedeconcentreerde eenheden in Antwerpen, Charleroi, Gent en Luik.

De kernspreuk van DSU luidt ‘Ultima Ratio’, letterlijk vertaald ‘Het laatste middel (of argument)’. Deze Latijnse uitdrukking betekent dat wanneer alle andere politionele middelen niet volstaan, er dan een beroep wordt gedaan op het ‘laatste redmiddel’, in casu de Speciale Eenheden. De middelen en technieken die DSU gebruikt kunnen dan ook bijzonder ingrijpend zijn.

Samengevat staat DSU in voor de organisatie, het beheer, de leiding, de operationele coördinatie en de uitvoering van:

  • de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie;
  • andere opsporingsmethoden zoals discrete visuele controles en direct afluisteren;
  • gespecialiseerde bewakings- en interventie-opdrachten;
  • het beheer van centrale technische voorzieningen voor het onderscheppen van telecommunicatie.

Voorts komt DSU tussen bij crisissituaties zoals gijzelingen, ontvoeringen, ‘forts chabrol’ (verschansingen) en andere grootschalige operaties.

DSU - heli

 

Mijlpalen in haar evolutie

Van gijzelingsdrama …

Na de gijzeling op de Olympische Spelen van München in 1972 wordt in België de Diane Groep (genoemd naar de godin van de jacht) opgericht. Deze groep, initieel een interventie-eenheid, wordt later omgedoopt tot het Speciaal Interventie Eskadron (SIE).

In het begin van de jaren tachtig komt er ook een observatie-eenheid bij het SIE.

In 1983 kent de dienst, gezien de toename van het aantal missies, een sterke uitbreiding. Tegelijkertijd worden de eerste vrouwelijke leden aangeworven.

In de jaren 1984-1985 is België in de ban van een golf van terreuraanslagen door de CCC (Cellules Communistes Combattantes) en de Bende van Nijvel. Een rechtstreeks gevolg is de oprichting van gedecentraliseerde eenheden genaamd POSA (Protectie, Observatie, Steun, Arrestatie) om te voldoen aan de vele steunverzoeken aan de SIE. Elke POSA bestrijkt twee provincies, behalve Brabant. In 1992 zijn de vier POSA-eenheden toegetreden tot het SIE.

Het SIE, sinds de politiehervorming de Directie van de speciale eenheden (DSU), is vandaag een van de meest efficiënte antiterroristische interventiegroepen ter wereld, zoals de GSG9 in Duitsland of de GIGN in Frankrijk waarmee DSU zeer goede contacten onderhoudt.

 

… naar meesurfen op de golf van digitalisering en innovatie

Hoeveel telefoonnummers ken je van buiten? Eén? Waarschijnlijk dat van je ouders of partner … En hoeveel contacten zijn er in je gsm opgeslagen? 50, 100, 200, meer? Hoeveel e-mailadressen heb je? Hoeveel online accounts?

Al meer dan 20 jaar, sinds 1996 om precies te zijn, is de National Technical and Support Unit (NTSU) van de Speciale Eenheden verantwoordelijk voor onder andere het observeren en intercepteren van (tele)communicatie. Net als de maatschappij evolueert de dienst mee met de almaar snellere en complexere digitale wereld. En telkens wanneer de googles, facebooks en proximussen van deze wereld iets nieuws aanbieden, dan denken de ingenieurs, informatici en politiemensen van de Speciale Eenheden mee over hoe die innovaties in gerechtelijke onderzoeken gebruikt kunnen worden. 

De volgende decennia beloven erg interessant te worden wat innovatieve mogelijkheden betreft: ‘slimme’ voertuigen, 5G, … Kortom: uitdagingen om naar uit te kijken! Dat wordt ook de 50ste verjaardag van de Speciale Eenheden in 2022!

DSU camouflage

 

Gezochte profielen

Wil je deel uit maken van de Speciale Eenheden?

Ben je stressbestendig, flexibel en discreet? Zijn teamspirit en een hoge beschikbaarheid eigenschappen die jou tekenen?

Dan kan je ervoor gaan! Alle profielen en achtergronden zijn welkom.

Werk je al bij de Lokale Politie of Federale Politie? Dan kan je via interne mobiliteit solliciteren voor een openstaande functie.

Werk je nog niet bij de politie? Dan moet je eerst de basisopleiding aan een politieschool doorlopen. Vervolgens kan je via interne mobiliteit solliciteren bij de Directie van de speciale eenheden (DSU).

Er zijn ook enkele functies voor (gespecialiseerde) administratieve en logistieke medewerkers, dus je kan ook als burgerpersoneelslid aan de slag bij DSU.

Hou de website www.jobpol.be in het oog voor openstaande vacatures.

 

Meer informatie ...

  •