Spoorwegpolitie

De Spoorwegpolitie (SPC) is een eerstelijnsdirectie van de Algemene directie bestuurlijke politie van de Federale Politie. Treinen, spoorwegen, perrons van stations of stopplaatsen en de 69 metro- en premetrostations van het Brusselse netwerk vormen het actieterrein van SPC.

De Spoorwegpolitie bestaat al sinds de oprichting van de Belgische spoorwegen en werd in 1843 erkend door de wet op de politie der spoorwegen. In 1926 kwam ze onder het bestuur van de NMBS. Ze bleef echter decennialang een klein korps. Ze fungeerde enerzijds als beveiligingsdienst voor de installaties van de NMBS en anderzijds als gespecialiseerde politiedienst.

Opdrachten en actieterrein

De Spoorwegpolitie oefent politieopdrachten uit in volgende domeinen: 

 • interventie: dringende hulp verlenen dankzij de interventieploegen;
 • grenscontrole: een afdeling van SPC Brussel is hiertoe speciaal opgeleid;
 • informatie: informatie vergaren via gebiedsagenten;
 • regionaal: regionale acties gericht op zorgwekkende ontwikkelingen op middellange termijn en fenomenen;
 • (inter)nationaal: (inter)nationale acties in samenwerking met zowel interne als externe partners (Lokale Politie, coördinatie- en steundirecties, Directie openbare veiligheid, Directie hondensteun in overleg met de directeurs-coördinatoren, Infrabel, Securail en de MIVB) met het oog op de strijd tegen specifieke fenomenen zoals trespassing (de sporen oversteken op verboden plaatsen) of kabeldiefstallen.

 

Bestrijding van onveiligheidsfenomenen 

De bestrijding van onveiligheidsfenomenen is binnen haar actieterrein een van de prioriteiten van de Spoorwegpolitie.  We kunnen hier volgende gerechtelijke fenomenen en gebeurtenissen vermelden: 

 • gauwdiefstallen;
 • diefstallen met geweld;
 • wapens (wapenbezit, wapendracht …);
 • vernielingen;
 • de verplaatsing van grote aantallen reizigers per trein of metro voor concerten, betogingen, belangrijke voetbalwedstrijden …

 

Grenscontrole

Het station Brussel-Zuid heeft een uniek kenmerk in België: zijn Eurostar-terminal maakt er een Schengenlandsgrens van. Er is dus aan de grenzen een controlepost aanwezig waar speciaal opgeleide politieagenten postvatten. Voor de internationale treinen (tgv, Thalys, ICE) beschikt het station Brussel-Zuid, net als de stations van Antwerpen en Luik, over een controle-inrichting met röntgenstralen en metaaldetectoren voor de controle van reizigers en hun bagage.

Spoorwegpolitie

 

Mijlpalen in haar evolutie

Vóór de grote politiehervorming in 2001 kwam de Spoorwegpolitie in 1998 bij de rijkswacht. Door deze hervorming werd een Federale Politie opgericht voor de politionele en bovenlokale taken. Als gespecialiseerde dienst vindt SPC uiteraard haar plaats bij de Federale Politie, meer bepaald bij de Algemene directie bestuurlijke politie (DGA).

SPC is sindsdien onderverdeeld in verschillende entiteiten. In Brussel telde ze op dat ogenblik twee posten in het Zuid- en Noordstation en twee posten voor de metro en de Eurostar-terminal. Elders in België is ze verdeeld over 10 provincies (Namen, Luik, Libramont, Charleroi, Bergen, Antwerpen, Leuven, Hasselt, Brugge en Gent).

In 2012 werden de Brusselse stations, de metro en de Eurostar-terminal bijeengebracht in eenzelfde eenheid: SPC Brussel.

De Spoorwegpolitie maakt deel uit van de 10 directies die samen DGA vormen.

Na een reorganisatie van haar diensten in 2017 werd het personeel van de Spoorwegpolitie verdeeld over zes entiteiten: 

 • Directie SPC 
 • SPC Brussel 
 • SPC Regio Noord (Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg) 
 • SPC Regio Zuid (Charleroi, Bergen) 
 • SPC Regio Oost (Luik, Luxemburg, Namen) 
 • SPC Regio West (Oost- en West-Vlaanderen) 

SPC

 

Gezochte profielen

Zodra de kandidaat-politieagent de basisopleiding aan een politieschool voltooid heeft, kan hij bij de Spoorwegpolitie solliciteren. Er is geen andere vereiste voorkennis. Na de indiensttreding zal het nieuwe personeelslid van SPC een functionele opleiding volgen die het voorbereidt op de specifieke kenmerken van zijn nieuwe werkomgeving.

Om bij de Spoorwegpolitie te kunnen werken, moeten de personeelsleden evenwel meerdere waarden in acht nemen: een dienstverlenende ingesteldheid, integriteit, respect, een open geest, flexibiliteit, fierheid, collegialiteit en de kwaliteit van het werk.

 

Meer informatie ...