Lokale Politie

Vanaf 1 januari 2002 kreeg de Lokale Politie geleidelijk aan vorm. Ze omvat 196 politiezones en zeven functionaliteiten: onthaal, interventie, politionele slachtofferbejegening, wijkwerking, openbare ordehandhaving, lokale recherche en verkeer dat er iets later bij kwam. Zij verzekeren een minimale dienstverlening aan de bevolking.

Bijna twintig jaar later telt de Lokale Politie 185 politiezones met autonome werking en autonoom beheer. De Vaste Commissie van de Lokale Politie vertegenwoordigt hun belangen bij de gemeenschappelijke partners en binnen de Geïntegreerde Politie.

Enerzijds kunnen de organisatie en concretisering van die functionaliteiten verschillen van politiezone tot politiezone. Anderzijds zijn de behoeften van burgers en overheden geëvolueerd. Die functionaliteiten worden aangevuld met een nieuw dienstenaanbod. Digitalisering en burgernabijheid voor een leefbare samenleving staan bijvoorbeeld centraal. 

Naar aanleiding van de feestelijkheden van 21 juli en het 20-jarige bestaan van de Geïntegreerde Politie vind je op deze miniwebsite de evolutie van de zeven basisfunctionaliteiten van de minimale dienstverlening binnen de Lokale Politie en drie belangrijke thema's: welbevinden van de burgers, technologische middelen en infrastructuur.

Kom meer te weten over de zones van de Lokale politie op www.politie.be en over de Vaste Commissie van de Lokale Politie op www.politie.be/5806.

We vullen ook de publicaties aan op de LinkedIn-pagina Belgische politie.

Afspraak op 21 juli 2021  in het voor de virtuele infodag