Infrastructuur – Lokale Politie Oostende

Mijlpalen in haar evolutie

De werkomgeving anno 2001

De start van de Geïntegreerde Politie in 2001 ging niet samen met een grootschalig bouwproject waarbij elke zone of federale entiteit aangepaste infrastructuur ter beschikking kreeg. Er moest geroeid worden met de riemen die we op dat moment hadden. Concreet betekende dit dat de bestaande gebouwen van de toenmalige gemeentepolitie en rijkswacht een nieuwe bestemming kregen.

Zo ook bij ons aan de kust bij de Lokale Politie Oostende. Geen vanzelfsprekende start voor een ‘Geïntegreerde’ Politie, want door gebrek aan aangepaste infrastructuur betekende dit het uiteen trekken van diensten om deze op verschillende plaatsen te huisvesten. Hoewel Oostende niet de allergrootste stad is, bleek vrij snel dat de fysieke afstand de samenwerking tussen de diverse basisfunctionaliteiten er niet makkelijker op maakte. De éne dienst bevond zich in het stadhuis, de andere dienst in het oude rijkswachtgebouw, dan waren er nog de verschillende wijkposten, om nog maar te zwijgen over de onveilig verklaarde lokalen van de hondenbrigade. De stevige wind die krachtig kan waaien aan de kust deed het dak dansen op de maat van de beauforts!

Bovendien waren de beschikbare gebouwen niet aangepast aan de vernieuwde werking. En van een moderne werkomgeving was er op dat moment al helemaal geen sprake. De roep naar aangepaste infrastructuur klonk van bij aanvang van de Geïntegreerde Politie anno 2001 dus al héél hard. Vanaf dag 1 werd er weliswaar geïnvesteerd om de bestaande infrastructuur te moderniseren en aan te passen. In de achtergrond werden zelfs plannen uitgetekend voor een nieuw politiegebouw …  
 

Naar een aangepaste infrastructuur in 2021

20 jaar later beschikt de Lokale Politie Oostende over een spiksplinternieuw hoofdcommissariaat waar zes van de zeven basisfunctionaliteiten onderdak vinden. De uitzondering op deze regel is de wijkwerking. Deze basisfunctionaliteit behartigen de politiemedewerkers in de plaatselijke wijkkantoren.

 commissariat principal

De overwonnen hindernissen en investeringen hebben er allereerst voor gezorgd dat het nieuwe hoofdcommissariaat ingericht is met ruimtes die afgestemd zijn op de lokale werking en op de noden van de medewerkers. Deze ruimtes zorgen er niet alleen voor dat elkeen haar of zijn taken optimaal kan uitvoeren. De inrichting draagt ook bij tot de samenhang tussen de verschillende diensten en de individuele medewerkers onderling.

Ten tweede is het nieuwe gebouw uitgerust met technieken die bijdragen aan de veiligheid van de medewerkers, maar ook aan een vlottere werking.

Ten derde is het uitgangspunt altijd geweest dat de politie ten dienste van de burger staat en dat het gebouw een plaats moest worden die toegankelijk en drempelverlagend is voor al wie nood heeft aan bijstand van de politie. Vandaag kunnen we overtuigend stellen dat ons commissariaat voldoet aan alle hedendaagse eisen die men kan stellen aan een politiegebouw.

Dispositifs techniques des bureaux

Naast het hoofdcommissariaat investeert de Lokale Politie Oostende verder in de centralisatie en vernieuwing van de wijkkantoren zodat elke medewerker overal binnen dezelfde kwaliteitsvolle werkomgeving kan werken.

Als sluitstuk kunnen we met veel trots stellen dat de Lokale Politie Oostende naast de kantoorruimtes beschikt over een volledig vernieuwde en allesomvattende trainingssite. Een dojo, een schietstand en verschillende ruimtes waar tactische oefeningen getraind kunnen worden, zorgen ervoor dat de medewerkers in de beste omstandigheden voorbereid zijn voor de uitoefening van hun job.

Site d'entraînement rénové

En ja, ook de hondenbrigade kreeg een nieuwe stek! We kunnen niet anders dan tevreden terugblikken op deze enorme evolutie en vaststellen dat we heden mogen werken in een aangepaste, moderne en motiverende infrastructuur.

Brigade canine PZ Oostende

 

Gezochte profielen

Bouwen doen we niet alleen met bakstenen!

Investeren in technieken en modernisering gaat gepaard met de nood aan nieuwe competenties en kennis. De klassieke klusjesman blijft nodig, maar meer technische en bouwkundige profielen zijn steeds vaker noodzakelijk om dit alles beheer(s)baar te houden.

Daarenboven heeft deze evolutie niet alleen betrekking op de verandering van infrastructuur en technische overkoepelende competenties. Ook van onze medewerkers verwachten we dat zij mee evolueren zodat zij de aanwezige technologie ten volle in hun voordeel kunnen gebruiken.

Daar ligt vandaag, 20 jaar later, nog steeds de grootste uitdaging: we maken er een erezaak van om elke medewerker de adequate tools en ondersteuning aan te reiken om haar of zijn opdrachten naar behoren te vervullen. Waaronder dus ook een werkomgeving om optimaal gebruik van te maken.

 

Meer informatie ...