Interventie - Lokale Politie Brussel HOOFDSTAD Elsene

De functionaliteit interventie bestaat erin om – binnen een passende termijn – een antwoord te bieden op elke oproep waarbij een politie-interventie ter plaatse noodzakelijk is (101-oproepen) en de aan de interventie verbonden gerechtelijke opvolging te verzekeren. Naargelang het geval en de context (ernst, dringendheid, aard van de feiten) wordt dit antwoord onmiddellijk of later gegeven. De oproeper ontvangt de gemotiveerde informatie.

De gevallen die een politie-interventie vereisen zijn te talrijk om op te noemen. Bovendien verlopen ze meestal op een onvoorspelbare manier.

Interventie steunt in wezen op drie pijlers: openbare veiligheid, rust en gezondheid. Ze kan zowel bestuurlijk als gerechtelijk zijn of bestuurlijk én gerechtelijk. Maar achter elke interventie zit vooral een verhaal, een belevenis, gaande van een klein incident tot een drama, waarbij het scala even breed als gevarieerd is. Toch mogen we ook het menselijke aspect van de interventies niet vergeten.

Mettertijd is de benaderingswijze van die functionaliteit veranderd om beter te beantwoorden aan de Community Policing-filosofie: de politie ten dienste van de burger, de burger centraal bij de acties en aandachtspunten van de politie.

Interventie

 

Mijlpalen in haar evolutie

Als Lokale Politie en vooral als zone werkzaam in een stedelijke context, is het onze taak fenomenen van onveiligheid, geweld, overlast en wangedrag aan te pakken. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor de veelheid en verscheidenheid aan uitdagingen en doelgroepen. Iedereen die een beroep doet op zijn/haar politie moet zich immers welkom, gehoord, gewaardeerd, vrij en vol vertrouwen voelen. 

Om die doelstelling van professionalisme in onze acties en burgervertrouwen te bereiken, maakt de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene er een erezaak van voortdurend te evolueren op het vlak van technologie en processen. Dergelijke verbintenissen bieden inderdaad tal van voordelen aangezien ze het werk van onze operationele personeelsleden vereenvoudigen en professionaliseren. Zo kunnen we nog beter aan de behoeften van de bevolking voldoen, onder meer door snellere interventies en acties.

De laatste jaren zijn we erin geslaagd verder te automatiseren door de digitalisering via ambitieuze projecten zoals FOCUS, I+ Belgium en mobiel ISLP (Integrated System for the Local Police, specifiek informaticasysteem voor de Lokale Politie). Zo konden we het mobiele werken in al onze operationele diensten invoeren en volop de weg van de New Way of Working (NWOW) inslaan.

FOCUS

 

Gezochte profielen

Politieagenten belast met de interventiefunctie die eigen is aan de Lokale Politie, zijn polyvalent, reactief, koelbloedig en stressbestendig. Bovendien moeten ze slachtoffers opvangen en helpen op een professionele, empathische en geruststellende manier.

Vandaag de dag zijn de politiemensen 'gewapend' met professionele smartphones en tablets waarop de nieuwste beveiligde applicaties zijn geïnstalleerd. Daarmee kunnen ze ter plaatse verschillende politietaken uitvoeren zonder naar kantoor te moeten gaan. De politiekantoren worden trouwens meer en meer mobiel door het inrichten van de combi's. 

Daarenboven is de mogelijkheid gedurende de hele loopbaan opleidingen te volgen een enorme troef om interventies ten dienste van de bevolking te verzekeren.

 

Meer informatie ...