Lokale recherche & computer crime unit – Lokale Politie Regio Tielt

Recherche is één van de zeven basisfunctionaliteiten van de Lokale Politie. Zo dus werd bij de start van de politiehervorming ook in de politiezone Regio Tielt een lokale recherchedienst opgericht. De nagelnieuwe recherche werd gehuisvest in Zwevezele en telde één commissaris, twee hoofdinspecteurs en zes inspecteurs.

In een kleine politiezone is het gebruikelijk dat rechercheurs allrounders zijn met een veelzijdig takenpakket. Niettemin hebben ze vaak met een eigen specificiteit zoals diefstal, drugs of financiële onderzoeken.

De dossiers van de recherche vloeien veelal voort uit feiten die wijk- en interventie-inspecteurs vaststellen en die specifieke onderzoeksdaden vereisen. Daarnaast krijgen rechercheurs opdrachten van de parketmagistraten in opsporingsonderzoeken en/of van de onderzoeksrechters in gerechtelijke dossiers.

Lokale rechercheurs leggen zich hoofdzakelijk toe op lokale criminaliteitsfenomenen. ‘Lokaal’ is echter een zeer rekbaar begrip! De doorsnee crimineel laat zich immers niet remmen door een gemeente-, provincie- of landsgrens.

Binnen de recherche bestaat er een systeem van bereikbaarheid en terugroepbaarheid. Er zijn te allen tijde twee rechercheurs van wacht om zo nodig gerechtelijke opdrachten over te nemen van bijvoorbeeld de interventie-inspecteurs.

Opzoekingswerk

 

Mijlpalen in haar evolutie

Van allround naar specialisatie  

In 2015 werden de verschillende diensten van de Lokale Politie Regio Tielt samengebracht onder één dak. De recherche verhuisde naar het centrale politiegebouw in Tielt. Daar is de infrastructuur afgestemd op de hedendaagse noden. Voor de recherche houdt dit onder meer in: een verhoorlokaal met doorkijkspiegel, een lokaal waar verdachte en advocaat afzonderlijk kunnen overleggen, een specifiek ingericht lokaal voor het audiovisueel verhoor van minderjarigen enz.

De laatste jaren dringt specialisatie binnen de lokale recherche zich meer en meer op. De digitalisering van de maatschappij versnelt zienderogen; quasi elke vorm van criminaliteit heeft een link met informatietechnologie en het internet. Zo kan bijvoorbeeld de inhoud van een smartphone of andere toestel (smartwatch, tablet, laptop, pc) een belangrijke bron van informatie voor de speurders betekenen.

Het is aan de politie om zich aan de nieuwe situaties van vandaag en morgen aan te passen. Om daarop in te spelen, trok de politiezone Regio Tielt de kaart van een lokale computer crime unit (LCCU).

Voor de opstart van de LCCU deed de politiezone een beroep op de Federal Computer Crime Unit (FCCU), bijvoorbeeld voor het uitlezen van gsm’s, USB-sticks of harde schijven. De FCCU wordt echter druk bevraagd, met als gevolg soms lange wachttijden. Als alternatief besliste de politiezone Regio Tielt in 2016 om samen met de politiezones Het Houtsche en Midow een interzonaal LCCU op te richten, met uitleesapparatuur voor gsm’s enz. Intussen hebben de drie zones elk apart geïnvesteerd in dergelijke materiaal en is de interzonale samenwerking op dat vlak afgebouwd.

 

Gezochte profielen

Aan de slag bij de lokale computer crime unit

De LCCU wordt vooral ingeschakeld voor het uitlezen van smartphones en computers bij diefstallen, drugsfeiten, stalking, geweldsdelicten enz.

In de politiezone Regio Tielt werd één medewerker grondig opgeleid. De inspecteur van het LCCU biedt vooral technische steun aan de recherche, zoals:

  • uitzoeken aan wie een gsm-nummer toebehoort, de belhistoriek nagaan, het zendmastgebruik controleren enz.;
  • camerabeelden bij burgers of banken opvragen en die klaarmaken voor analyse (het verder onderzoek gebeurt door de dossierbeheerder);
  • gegevens bij de internetproviders opvragen inzake allerhande internetcriminaliteit (phishing, vriendschapsfraude, sextortion, ransomware, hacking enz.)
     

Dit ondersteunend speurwerk levert vaak extra bewijsmateriaal op of het brengt nieuwe feiten aan het licht die verder onderzoek vereisen.

In 2021 worden bijkomend twee inspecteurs en één hoofdinspecteur bij de recherche van de Lokale Politie Regio Tielt aangeworven. Vanaf dit jaar zal ook de materie 'milieu' door de recherche behandeld worden.

 

Meer information ...