Nieuwe technologieën - Politie van de Gaume

Om u te dienen, gaat de politie de hoogte in

In december 2015 zette de Directie van de luchtsteun voor de eerste keer een politiedrone in. In juni 2019 regelde een ministeriële omzendbrief het gebruik van drones door politie- en hulpdiensten door onder meer te specificeren dat "het gebruik van drones talrijke toepassingsmogelijkheden biedt". Sindsdien maken heel wat politie-entiteiten gebruik van drones. 

Eind 2020 beslisten de autoriteiten van de Lokale Politie van de Gaume twee met camera's uitgeruste drones aan te schaffen: een lichte 'snelle interventie'-drone en een krachtigere 'geavanceerde observatie'-drone, uitgerust met een thermische camera. Het gebruik van de drones en de verwerking van de beelden vinden plaats onder leiding en verantwoordelijkheid van de korpschef. Het zichtbare gebruik van mobiele camera's op openbare plaatsen is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de gemeenteraad.  

piloten en embleem van het droneteam

Mijlpalen in haar evolutie

Meerwaarde van een drone vandaag de dag 

De politiedrones bieden de politiediensten een arendsblik. Ze kunnen van vrijwel overal opstijgen en hoveren. De drones van de Lokale Politie van de Gaume kunnen onmiddellijk opstijgen en zijn snel ter plaatse, zonder dat zeer veel middelen moeten worden ingezet, wat gezien de geografische afstand ook tijd kan kosten om in te grijpen. Drones maken het mogelijk de grondploegen goed te sturen en de risico's van blootstelling van politiemensen in geval van dreigend gevaar te beperken. Deze drones worden gebruikt voor het uitvoeren van dringende of geplande opdrachten, die specifiek zijn en beperkt in tijd en ruimte, op absolute voorwaarde dat het gebruik ervan een duidelijke operationele meerwaarde oplevert. Het gebruik van drones kan zeer doeltreffend zijn, onder meer in het kader van: 

  • de analyse van plaatsen delict en van ernstige verkeersongevallen; 
  • de opsporing van vermiste personen en de vaststelling van strafbare feiten, zoals de opsporing van cannabisplantages of sluikstortplaatsen; 
  • het lokaliseren van verdachten en verkenningsoperaties (huiszoekingen); 
  • de interventie bij incidenten op industrieterreinen die Seveso geclassificeerd zijn of gevaarlijke producten kunnen bevatten en de beveiliging van gevoelige plaatsen;  
  • de ondersteuning van ploegen die belast zijn met het toezicht op betogingen en andere openbare evenementen (files, crowd management, verstoring van de openbare orde ...); 
  • de bewaking van grenzen en verkeersassen;  
  • de organisatie van debriefings en opleidingen met anonimisering van beelden en video's. 

 

Rekening houdend met de finaliteiten van gerechtelijke politie die nagestreefd kunnen worden, houdt de korpschef de procureur des Konings op de hoogte van de eventuele inzet van die nieuwe middelen.  Het zichtbare gebruik van dronecamera's voor de gerechtelijke opdrachten verloopt in principe op advies van de magistraat. Het niet-zichtbare gebruik van de mobiele camera op voor het publiek toegankelijke open en gesloten plaatsen is alleen mogelijk in bepaalde bij wet opgesomde beperkte gevallen. Alle vluchtgegevens worden automatisch geregistreerd en de verzamelde gegevens worden verwerkt in strikte overeenstemming met de wet. 

Parlent-ils ici des caméras de drones ou d'autres caméras ? Cela ne ressort pas clairement. 

Droneteam en middelen

De politiedrones zijn uitgerust met reflecterende strips en logo's. In de politiezone van de Gaume vormen vier piloten onder licentie, eerstelijnspolitieagenten, het droneteam. Bij hun interventie zijn ze altijd in uniform, behalve bij niet-zichtbaar gebruik van de drone. Ze zijn erg aangetrokken door nieuwe technologieën, zeer beschikbaar en zijn allemaal geslaagd voor de opleiding 'dronepiloot' verstrekt door een erkende particuliere instantie en de door de Federale Politie georganiseerde opleiding 'BLOS/Nachtvlucht'. Ze zijn eveneens cameraman. 

geavanceerde observatiedrone

De geavanceerde observatiedrone vereist ten minste een piloot en een cameraman. Het toestel is uitgerust met een camera met optische en digitale zoom van 200x, een thermische camera en een projector die een voetbalveld kan verlichten. 

 

snel inzetbare drone

De snel inzetbare drone is licht en wendbaar en wordt door de piloten voortdurend meegenomen op patrouille. Deze drone wordt bediend door slechts een piloot en is uitgerust met een camera met optische en digitale zoom van 6x. 

Het droneteam kan beschikken over een mobiele commandowagen, uitgerust met meerdere schermen. 

mobiele commandowagen binnenkant van de mobiele commandowagen

 

Meer informatie ...