Onthaal – Lokale Politie Dilbeek

Een doordeweekse dag bij de politie van Dilbeek. Levi start zijn shift om 7 uur. Levi is administratief medewerker en heeft negen jaar dienst in de politiezone Dilbeek. Hij meldt de politiepatrouilles aan bij de dispatching te Leuven en checkt welke interventies nog aan de gang zijn. Intussen brengt hij alles in gereedheid om de eerste bezoekers te ontvangen. Stipt om 8 uur opent het commissariaat. Levi werkt vandaag samen met Olivia, een inspecteur van politie met drie jaar ervaring. Zij neemt de klachten op, verhoort mensen en stelt zo nodig proces-verbaal op.   

Olivia doet dat niet voltijds: er is een beurtrol onder de inspecteurs uit de eerstelijnswerking voor deze taak. Op andere werkdagen rijdt ze patrouille of neemt ze deel aan acties, controles enz. 

Wat Levi en Olivia vandaag gezamenlijk doen, noemen we de basisfunctionaliteit ‘onthaal’: telefoons beantwoorden, bezoekers te woord staan, mensen informeren of doorverwijzen naar de bevoegde instanties, attesten of administratieve documenten van politionele aard afleveren, klachten en aangiften opnemen, de radiocommunicatie met politiemensen op het terrein verzekeren ...   

Omdat de politiecellen vlakbij zijn, houden ze ook de arrestanten in het oog. Met 500 tot 700 arrestaties per jaar in Dilbeek is dit een niet te onderschatten verantwoordelijkheid. Indien nodig vragen ze bijstand aan de patrouilles die intussen de baan op zijn.    

Onthaal – Lokale Politie Dilbeek

 

Mijlpalen in haar evolutie

Tussen 2001 en vandaag

Tussen 2001, de start van de politiehervorming, en vandaag is wel wat veranderd. De diversiteit en werkdruk zijn de afgelopen decennia in de rand rond Brussel sterk toegenomen. De aard en het werkvolume zijn geëvolueerd. De Lokale Politie biedt een laagdrempelig en toegankelijk onthaal en krijgt heel diverse vragen, niet alleen politionele kwesties maar ook vragen om advies in heel uiteenlopende zaken, zoals de organisatie van evenementen, juridische thema’s enz.

Wist je trouwens dat de Lokale Politie Dilbeek regelmatig communiceert via Facebook en haar website?

Je kan gerust stellen dat het werk in de politiezone Dilbeek nooit saai of eentonig is!  

Om een en ander georganiseerd te krijgen op het vlak van onthaal, zijn de afgelopen jaren een aantal initiatieven genomen:

  • De openingsuren werden beter afgestemd op de wensen en noden van onze inwoners. Het onthaal is geopend van 8 tot 20 uur. Voor dringende vragen buiten de openingsuren gaat een patrouille langs. 
  • Net als bij de huisartsen werken we met ‘onthaal na afspraak’. Inwoners kunnen voor niet-dringende vragen zelf een moment van afspraak kiezen. De onthaalmedewerkers weten dan ook vooraf waarom iemand langs komt en kunnen zich navenant voorbereiden.
  • De technologische evolutie is nooit gestopt bij de Lokale Politie Dilbeek. Moderne ‘apps’ vereenvoudigen het werk en zorgen voor een snellere informatiedoorstroming. Op termijn zullen alle eerstelijnsmedewerkers een smartphone ter beschikking hebben.

Politiezone Dilbeek is in een associatie gestapt met de politiezones AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel) en TARL (Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke) om de krachten te bundelen zonder haar eigenheid op te geven. Dit laat toe om grootschalige acties te organiseren. Op het grondgebied van deze negen gemeenten in Halle-Vilvoorde zijn er naast het onthaal in Dilbeek, ook posten in politiezone AMOW en politiezone TARL.

Onthaal – Lokale Politie Dilbeek

 

Gezochte profielen

Kom jij onze ploeg versterken? 

Ook Lokale Politie Dilbeek is voortdurend op zoek naar nieuwe medewerkers, in het bijzonder inspecteurs van politie. Nieuwe collega’s worden ingeschakeld in de eerstelijnswerking en doen afwisselend patrouilles, onthaal- en klachtendienst, verkeers- en controleacties, cellenbewaking …

De functie onthaal is één van de uithangborden van de politiezone Dilbeek. We zoeken mensen met empathie die diverse opdrachten willen combineren in een veelzijdige, allround job in een jong en dynamisch korps op mensenmaat.

Tegenover jouw engagement stellen wij een gedegen coaching, opleiding en doorgroeimogelijkheden, sportfaciliteiten enz. Bovendien is de politiezone vlot bereikbaar met de trein, bus, fiets en wagen.

 

Meer informatie ... 

Website | Lokale Politie Dilbeek