Wijkwerking

Wijkwerking is bovenal gevarieerd werk! De werkfilosofie 'community policing' of 'nabijheidspolitie' die alle functionaliteiten toepassen is het resultaat van een lang proces dat ruim vóór de politiehervorming gestart is. Het is belangrijk de wijk, de inwoners en hun verwachtingen te kennen. Een organisatie ontwikkelt zich immers in een omgeving waarmee ze voortdurend in interactie is.

De wijkinspecteur, die het dichtst bij de burgers en de informatie staat, is niet alleen dé referentiepersoon voor de inwoners, maar ook voor elke schakel in de Belgische veiligheidsketen. Hij treedt op in dringende en niet-dringende situaties die op tal van bestuurlijke en gerechtelijke materies betrekking hebben. Door zijn bevoorrechte contacten met de burgers komt hij tegemoet aan de behoeften en verwachtingen van de gemeenschap. Doordat hij rechtstreeks invloed kan uitoefenen op probleemsituaties en het veiligheidsgevoel van de inwoners, voelt hij zich echt nuttig. Daarom is het een functionaliteit die enorm veel voldoening geeft.

Het politieoptreden, ongeacht of het gaat om verkeer, veiligheid rond scholen of gerechtelijke thematieken, wordt vaak op lokaal niveau opgestart. In dat opzicht speelt de wijkpolitie een cruciale rol omdat ze het politiekorps een totaalbeeld geeft van het leven in de wijk. Op basis van deze kennis kunnen de politieactiviteiten op termijn beter worden afgestemd op de realiteit en specifieke kenmerken van de verschillende wijken.   

De wijkagent beheert zijn werk en opdrachten eerder autonoom. Tot zijn takenpakket behoren zowel preventie als contacten en recherche in diverse materies. De thema's waarmee hij te maken krijgt, de mogelijke acties en de partnerschappen zijn enorm uitgebreid. De wijkagent ontwikkelt voortdurend zichzelf en zijn kennis.

Wijkwerking

 

Mijlpalen in haar evolutie

De voorbije twintig jaar is de functionaliteit 'wijkwerking' meegeëvolueerd met onze samenleving, de criminele fenomenen, de maatschappelijke behoeften en onze partners. 

De wijkinspecteur moet polyvalent zijn en zich makkelijk kunnen aanpassen. Zijn werkterrein gaat vaak samen met de veranderende levenswijzen en de bijbehorende fenomenen (sociale fraude, informaticafraude, toename van de problemen door de verarming van een deel van de samenleving enz.). 

Wijkwerking

 

Gezochte profielen

Cruciaal om deze functionaliteit te kunnen uitoefenen is de wil om zich te engageren. De job is veel aantrekkelijker dan je zou denken.

Interesse in deze uiterst rijke functionaliteit is vereist op verschillende vlakken: uitwisselingen tussen mensen, materies/thema's waarmee je te maken krijgt, partnerschappen en mogelijke acties.

Belangrijke kwaliteiten zijn:

  • empathisch en welwillend zijn, 
  • de polyvalentie eigen aan deze functionaliteit op prijs stellen, 
  • zelfstandig kunnen werken, 
  • een groot aanpassingsvermogen hebben.   

De zones van de Lokale Politie kunnen de functionaliteit 'wijkwerking' uitvoeren volgens de verwachtingen van hun burgers.  

  

De politiezone Brussel-Noord 

Werken in een wijkteam van de zone PolBruNo is transversaal werken in teamverband met de collega's van alle basisfunctionaliteiten. In elk van onze gedecentraliseerde commissariaten vind je de diensten die de zeven basisopdrachten van de Lokale Politie vertegenwoordigen. Elk commissariaat beschikt ook over operationele autonomie. Als wijkagent in de politiezone Brussel-Noord reik je concrete operationele oplossingen aan voor door de burgers gemelde problemen. Dankzij de programma's District Team en Focus hebben de wijkteams ook toegang tot alle moderne technologie! 

 

De politiezone Brussel-West

Werken in een wijk van de politiezone Brussel-West is bovenal gevarieerd! 

Ben je polyvalent, wil je actief bijdragen tot ieders veiligheid en echt het verschil maken? Word lid van onze wijkpolitie, ga de straat op en leer alle kneepjes van het vak in een grootstad!  

Als wijkinspecteur beheer je autonoom je dossiers en krijg je de kans om aan tal van operaties deel te nemen.

 

De politiezone Seraing-Neupré 

Bij de Lokale Politie van Seraing-Neupré kan de wijkinspecteur zeer autonoom zijn arbeidstijd beheren. Zo kan hij zijn uurrooster aanpassen en een evenwicht vinden tussen zijn gevarieerd takenpakket en zijn privéleven.  

De wijkinspecteur kan ter ondersteuning van andere diensten (lokale recherchedienst, bestuurlijke politie) deelnemen aan operaties rond specifieke thematieken: drugs, verkeer, woningdiefstallen enz. Hierbij kan hij zijn kennis van de wijken en hun inwoners benutten.  

 

Plus d’informations...