Kaart met relatieve data

Huidige filters:

Beschrijvende tekst waar het visualisatie type over gaat en over de data die men kan zien.

Algemeen:
Aantal door de politiediensten geregistreerde feiten inzake

  • autodiefstal per 10.000 auto's (Bron: Motorvoertuigenpark - FOD Economie).
  • diefstal uit of aan voertuig per 10.000 voertuigen (Bron: Motorvoertuigenpark - FOD Economie).
  • intrafamiliaal geweld (IFG) per 10.000 huishoudens (Bron: Private huishoudens - FOD Economie).
  • woninginbraak per 10.000 woongelegenheden (Bron: Gebouwenpark - FOD Economie).

Weergave per pleegjaar en pleegplaats (gemeente).
Zowel de pogingen als de voltooide feiten worden weergegeven.

(*) 2023 bevat cijfers tot en met 30 september 2023. Het laatste jaar is dus nog niet volledig. Afsluitingsdatum: 26/01/2024.