Tendensen

In dit deel kan het rapport met de tendensenanalyse van het voorgaande jaar teruggevonden worden. Hier krijgt u antwoorden op vragen als: Hoeveel misdrijven werden er het voorbije jaar door de politie geregistreerd?, Welke criminaliteitsvormen zijn het sterkst gestegen?, Welke fenomenen vertonen een daling?, Zijn er opvallende trends te bespeuren in de criminaliteitsstatistieken?,…

Tendensen_2021_2022_NL.pdf