Verkeer - Lokale Politie Ans/Saint-Nicolas

Bij de totstandkoming van de Geïntegreerde Politie was de basispolitiezorg oorspronkelijk onderverdeeld in zes functionaliteiten (onthaal, interventie, wijkwerking, recherche, slachtofferbejegening, handhaving van de openbare orde).  Enkele jaren later is daar nog een zevende bijgekomen: verkeer.
 

Mijlpalen in haar evolutie

Vanaf het begin hebben de overheden van de politiezone Ans/Saint-Nicolas duidelijk hun wil kenbaar gemaakt verkeersveiligheid tot een centraal aandachtspunt te maken. Aangezien ons grondgebied zich kenmerkt door de aanwezigheid van grote verkeersassen, snelwegaansluitingen, maar ook van smallere en verstrengelde wegen, waren de risico's op verkeersongevallen al welbekend. Daarom werd in het eerste zonale veiligheidsplan, opgesteld in 2003, verkeersveiligheid als een van de prioriteiten opgenomen. Dit is vandaag de dag nog steeds het geval.

In 2006 werd met de federale staat een overeenkomst verkeersveiligheid afgesloten. Dankzij investeringen in dat domein konden we aanspraak maken op subsidies. Daardoor konden we specifiek materiaal voor verkeersopdrachten aankopen (motoren, bebakeningsmateriaal, verkeerspiste voor kinderen, verkeersanalysator) en ook operationeel personeel aanwerven.

De laatste twintig jaar heeft ons korps zich volledig ingezet voor verscheidene acties bedoeld om de verkeersonveiligheid te bestrijden. Een aanzienlijk deel van deze acties had betrekking op preventie, net als de voorlichtingsacties over de wegcode die in de lagere scholen van de zone worden georganiseerd. Andere meer repressieve acties zijn gericht op de controle van weggebruikers op het vlak van snelheid, alcohol en drugs achter het stuur of nog de naleving van de verplichte verzekering.

Verkeer - Lokale Politie Ans/Saint-Nicolas

De functionaliteit verkeer in 2021

Alle operationele diensten van de zone maken voortaan deel uit van eenzelfde coördinatiedirectie. De bedoeling is alle leden samen te laten werken om de veiligheidsdoelstellingen te bereiken. Er werd dus een pool 'verkeer' opgericht. Deze staat onder de verantwoordelijkheid van een hoofdinspecteur en bestaat uit leden afkomstig van de diensten Interventions en Quartiers. In de strijd tegen verkeersonveiligheid worden wekelijks acties gevoerd.

Om ze bij hun werk te helpen, heeft de zone onlangs geïnvesteerd in de aankoop van middelen voor operationele bijstand: een nieuwe volledig gedigitaliseerde radar en een ANPR-voertuig (Automatich Number Plate Recognition), dat de nummerplaat van in onze gegevensbank geseinde voertuigen kan herkennen.

Fietspatrouilles hebben bovendien het dienstenaanbod van onze zone uitgebreid. Het algemene politiereglement werd aangepast om onze politieagenten in staat te stellen te werken in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties voor overtredingen op het vlak van onwettig stilstaan en parkeren. Met het gewestelijk verwerkingscentrum werd een protocol bekrachtigd om de stroom aan verkeers-pv's te automatiseren. We hebben ook een akkoord gesloten met het Waalse Gewest voor de plaatsing van Lidars op de problematische plaatsen van ons grondgebied. Tot slot nemen we deel aan de postercampagnes van het Waalse agentschap voor de verkeersveiligheid door onze voertuigen met preventieve boodschappen uit te rusten.

Verkeer - Lokale Politie Ans/Saint-Nicolas

Gezochte profielen

De leden van de pool moeten over een aanzienlijke dienstverlenende ingesteldheid ten aanzien van de burgers beschikken, doordrenkt zijn van de wil om de leefregels van de maatschappij te doen naleven en zelf een voorbeeldfunctie in dat domein vervullen.

Ze moeten ook openstaan voor nieuwe technologieën gezien de ontwikkeling van de informaticatools die hen in hun opdrachten moeten bijstaan.

Ze moeten hun kennis up-to-date houden aangezien de materie evolueert en een zekere graad van specialisatie vereist.

Ze moeten zich tot slot ook goed weten uit te drukken en in staat zijn de maatregelen uit te leggen.

 

Meer informatie ...