Nationale feestdag in het teken van de 20e verjaardag van de Geïntegreerde Politie

Dit jaar viert de Geïntegreerde Politie haar 20e verjaardag. Tijd om terug te blikken, maar ook om vooruit te kijken met mooie verwachtingen in het vooruitzicht! Voor het tweede jaar op rij zullen wij ons 'feest', dat gewoonlijk in het Politiedorp op het Poelaertplein plaatsvindt, aanpassen en het grote publiek een virtuele versie van het Politiedorp aanbieden. Het hoogtepunt op 21 juli : het défilé. We zijn fier eraan te mogen deelnemen! De 20e verjaardag van de Geïntegreerde Politie zal zich dit jaar ook laten opmerken in de voertuigen die zullen meerijden. Een terugblik afgewisseld met enkele nieuwe, moderne technieken.

Nationale feestdag in het teken van de 20e verjaardag van de Geïntegreerde Politie

  

De Geïntegreerde Politie profileert zich als een aantrekkelijke werkgever

Het virtuele Politiedorp is dé gelegenheid om de vele carrièremogelijkheden bij de Geïntegreerde Politie onder de aandacht te brengen. De politie wil jaarlijks minstens 1600 nieuwe medewerkers aanwerven. Om potentiële kandidaten te informeren en aan te trekken, zal op 21 juli een virtuele infodag plaatsvinden. Het is de ideale gelegenheid om met potentiële toekomstige collega's verschillende loopbaantrajecten te bespreken.

https://www.jobpol.be/nl/evenementen/21-juli-virtuele-infodag-ontdek-de-geintegreerde- politie

 

Innovatie staat in onze evolutie centraal

Criminaliteit evolueert en de politie moet in deze evoluties volgen. We ontwikkelen onze kennis in zeer gespecialiseerde domeinen zoals computercriminaliteit of financiële criminaliteit.

De technische middelen die ons bij onze dagelijkse taken ondersteunen, evolueren voortdurend. Onze politiemensen maken steeds meer gebruik van computertoepassingen om dagelijks bepaalde taken op het terrein te vergemakkelijken, maar ook om de veiligheid van iedereen verder te optimaliseren. Op 21 juli stellen wij u een drone voor van de Lokale Politie van Gaume en een tweede waarvan de Federale Wegpolitie van Oost-Vlaanderen gebruikmaakt.

 

Een virtuele afspraak

Aan de hand van een twintigtal blikvangers – tien bij de Federale Politie en tien bij de Lokale Politie – loodst een verjaardagswebsite u doorheen de recente geschiedenis van de Geïntegreerde Politie. Twintig kernthema's: federale entiteiten en politiezones, specifieke actieterreinen en middelen, basisfunctionaliteiten en criminaliteitsfenomenen …

U vindt telkens een korte presentatie, een overzicht van de mijlpalen van de afgelopen twintig jaar, met een knipoog naar de uitdagingen waar we vandaag voor staan: innovatie en digitalisering, en als kers op de taart: een staalkaart van de jobprofielen waarnaar de Federale Politie en Lokale Politie op zoek zijn.

Sinds 1 juli is de website www.politie.be/politiedorp toegankelijk. We wensen u een aangename ontdekkingstocht!

 

Lokale Politie

Vanaf 1 januari 2002 kreeg de Lokale Politie geleidelijk aan vorm. In het begin telde ze 196 politiezones die 7 basisfunctionaliteiten op zich namen: onthaal, interventie, politionele slachtofferbejegening, wijkwerking, openbare ordehandhaving, lokale recherche en verkeer dat er iets later bij kwam.

Ilse Van de keere

 

20 jaar later …

Vandaag telt de Lokale Politie 185 politiezones met autonome werking en autonoom beheer. De Vaste Commissie van de Lokale Politie vertegenwoordigt hun belangen bij de gemeenschappelijke partners en binnen de Geïntegreerde Politie.

Enerzijds kunnen de organisatie en concrete invulling van de 7 functionaliteiten verschillen van de ene politiezone tot de andere. Anderzijds zijn de behoeften van burgers en overheden geëvolueerd. Die functionaliteiten worden aangevuld met een nieuw dienstenaanbod. Digitalisering en burgernabijheid voor een leefbare samenleving staan in de evolutie bijvoorbeeld centraal.

Naar aanleiding van de feestelijkheden van 21 juli en het 20-jarige bestaan van de Geïntegreerde Politie stelt ons virtuele Politiedorp u de evolutie voor van de 7 basisfunctionaliteiten van de minimale dienstverlening binnen de Lokale Politie en drie belangrijke thema's: welbevinden van de burgers, technologische middelen en infrastructuur.

 

Federale Politie

De Federale Politie stelt u via het virtuele Politiedorp tien onderwerpen voor die ter gelegenheid van de nationale feestdag en de twintigste verjaardag van de Geïntegreerde Politie extra in de verf worden gezet.

Op 1 januari 2001 was de oprichting van de Federale Politie de eerste stap in de organisatie van de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Twintig jaar intussen draagt de Federale Politie, samen met de Lokale Politie, bij tot de veiligheid en de levenskwaliteit in de samenleving. De Federale Politie vervult de basispolitiezorg op specifieke actieterreinen, gespecialiseerde politiezorg in een nationale en internationale context en ondersteunt de geïntegreerde werking op diverse vlakken (administratie, logistiek, opleiding, ICT …).

Twintig jaar en vele realisaties later – in een maatschappij die voortdurend evolueert zijn de uitdagingen groot – zijn innovatie en digitalisering de uitdagingen bij uitstek waar we vandaag voor staan. Voor de Federale Politie als organisatie met een missie, en als werkgever.

In dit virtuele Politiedorp laten we u kennismaken met tien federale politie-entiteiten, specifieke actieterreinen, functionaliteiten, criminaliteitsfenomenen … die stuk voor stuk een verhaal hebben, met een geschiedenis en een toekomst.

 

2107

 

Tijd voor het defilé

Zoals elk jaar zijn we trots op onze deelname aan het defilé. Een ideale gelegenheid om onze voertuigen, onze knowhow en ook onze innovaties in de kijker te zetten. En voor de eerste keer zal de burgerlijke component te voet worden geleid door een vrouw: commissaris van politie Catherine Gérard. Zij gaat de geschiedenis in als de eerste vrouw die deze functie vervult.

 

Details van de plechtigheden van de nationale feestdag:

 • Samenstelling van het burgerdefilé

 

Luik 'Onderwijs/Jeugd'

De traditionele pijl van 14 Harley- en Yamaha-motoren van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene opent het burgerlijke gedeelte van de plechtigheid van de nationale feestdag. Daarna volgt het detachement te voet. Dat bestaat uit:

 • een detachement aspirant-commissarissen van de Nationale Politieacademie (ANPA) en aspirant-inspecteurs van de provinciale politiescholen
 • een detachement cadetten van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene
 • een detachement van de jeugdbrandweer

 

Luik 'Logistiek'

Ter herdenking van het 20-jarige bestaan van de Geïntegreerde Politie openen drie voertuigen van de voormalige politiekorpsen het gemotoriseerde detachement. Het gemotoriseerde detachement zal worden vervolledigd door verschillende voertuigen van de Federale Politie en de Lokale Politie, waaronder:

 • Om de evolutie van het wagenpark gedurende de afgelopen 20 jaar te duiden, zullen verschillende oude voertuigen gepresenteerd worden: een W Golf GTI ‘rijkswacht’ uit het Museum van de Geïntegreerde Politie, een Renault Espace ‘gemeentepolitie’uit het Museum van de Geïntegreerde Politie, en een Nissan Almera ‘gerechtelijke politie bij de parketten’.
 • Een Volvo uitgerust met een drone van de Federale Wegpolitie van Oost-Vlaanderen
 • Een waterstofaangedreven Toyota Mirai van de dienst Dierenwelzijn van de lokale politiezone AMOW
 • Een VW Amarok en een RHIB op trailer van de Federale Scheepvaartpolitie
 • Een signalisatievoertuig van het merk Opel van de lokale politiezone van Moeskroen
 • Een pijl bestaande uit 3 elektrische scooters van de lokale politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene en 6 elektrische fietsen van de lokale politiezones Montgomery en Trudo
 • Een vrachtwagen met aanhanger van de Directie openbare veiligheid van de Federale Politie met aan boord 16 ‘covidhelden’ van de politie.
 • Een pijl van 11 motorfietsen van de Federale Wegpolitie van Brabant
 •  

Het koninklijk escorte zal de vorsten de hele dag begeleiden.

 

Maar ook onze helden

Al bijna anderhalf jaar beïnvloedt de gezondheidscrisis onze manier van leven. De naleving van de gezondheidsmaatregelen heeft vele levens gered. Om de veiligheid van iedereen te garanderen, heeft de politie op vele manieren een bijdrage moeten leveren: zowel op het terrein als achter de schermen. Dankzij onze helden heeft de bevolking altijd kunnen rekenen op een optimale veiligheid. Zij zullen tijdens het defilé worden geëerd: 16 van hen (8 van de Federale Politie en 8 van de Lokale Politie) zullen aan het defilé deelnemen in een vrachtwagen met aanhanger van de Directie openbare veiligheid van de Federale Politie.

 

Onze repetities

Save the dates:

 • 14-07 in de namiddag zijn er repetities van het gemotoriseerde burgerdetachement. De gelegenheid om een blik achter de schermen van het defilé te werpen en de verschillende voertuigen te ontdekken. Niets kan aan het toeval worden overgelaten, alles wordt tot op de 'seconde' geregeld.
 • Op 20/07 in de voormiddag gaan er repetities door van het burgerdéfilé te voet in de kazerne Geruzet (Etterbeek) voor de aspiranten en de kadetten van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene. Fierheid en betrokkenheid zijn de sleutelwoorden die deze repetities zullen kenmerken.
 • Ook op 20/07 in de voormiddag zal de Koninklijke Escorte repeteren in het Jubelpark. Een groot voorbereidingsmoment voor onze politieruiters en hun paarden.
 • De pers zal weldra een uitnodiging ontvangen om de verschillende repetities bij te wonen.

 

Een mooi programma om het 20-jarige bestaan van de Geïntegreerde Politie te vieren!

2107