"Laat je niet in 't zak zetten" - preventieve campagne cybercrime

Phishing blijft een groot probleem.  Met onze broodzakken willen we benadrukken dat het voor iedereen dagelijkse kost geworden is.  Wij geven regelmatig tips en houden jullie op de hoogte van de recente listen die de criminelen gebruiken. 

phising

Cybercrimininaliteit is een fenomeen dat de laatste jaren, zeker in coronatijden, een exponentiële groei heeft gekend. De inventiviteit van criminelen rond digitale oplichting kent geen grenzen. We kennen inmiddels al de termen phishing, whaling, emofraude, enz. Ze hebben allemaal één gemeenschappelijk kenmerk : onvermoede slachtoffers worden op een dwaalspoor gebracht en worden meedogenloos opgelicht.

De politiezone MINOS werkt mee aan de bewustwording van de bevolking over dit fenomeen, dat helaas met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid enkel zal toenemen. Daarom zijn wij al een tijd bezig met een campagne op onze sociale media. Hiermee bereiken wij echter niet iedereen, daarom starten we nu met een campagne met een opdruk op broodzakken die verdeeld worden aan een 25-tal bakkers in onze zone, we gaan er immers vanuit dat iedereen brood koopt … De slogan die we hierop gezet hebben is “laat je niet in ‘t zak zetten”.

We willen blijvend waarschuwen voor verdachte mails, telefoons, sms-sen, app-jes : ga hier niet op in tenzij je zeker weet dat het gaat om een afzender die je vertrouwt.

Krijg je een verdacht bericht : rapporteer dit via safeonweb.be , wees niet beschaamd als je alsnog slachtoffer geworden bent, het kan iedereen gebeuren. Kom dan aangifte doen bij de politie. Een professioneel team staat klaar om je aangifte te ontvangen.