Wat moet ik doen bij diefstal of verlies van mijn bank- of kredietkaart?

  • Laat uw bankkaart onmiddellijk blokkeren via Card Stop of bel  078 170 170.
  • Van deze dienst ontvangt u een referentienummer. Noteer dit, daar u dit nummer dient over te maken aan uw financiële instelling.
  • Verwittig vervolgens uw financiële instelling. Van deze ontvangt u het bankkaartnummer en de eventuele gestolen kredietkaartnummers.
  • Deze nummers, bankkaart = rekeningnummer en kredietkaart = kaartnummer, neemt u mee wanneer u aangifte doet bij de politie.
  • U ontvangt een attest van aangifte. (eventueel nodig voor verzekering)
  • Uw verloren of gestolen bankkaart wordt "geseind" in de politiecomputer
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 310 33 00.