Digitale editie Politieraad - 15 december 2021

Op 15/12/2021 om 20.00 uur vond de politieraad van de Politiezone Maasland plaats. Omwille van de coronamaatregelen betrof het een digitale editie met gebruik van MS Teams. Het openbare gedeelte werd opgenomen en wordt ter beschikking gesteld van het publiek.

Cameralens

De agendapunten van de openbare zitting van de politieraad betroffen:

Openbare zitting

Beleid & Communicatie

1. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
2. Kennisname ontslag politieraadslid Philippe Van Cauwelaert
3. Verkozenverklaring van de heer Guido Hellings als politieraadslid, onderzoek geloofsbrief en eedaflegging
4. Kennisname ontslag politieraadslid Yvette Swillens
5. Verkozenverklaring van de heer André Willen als politieraadslid, onderzoek geloofsbrief en eedaflegging

Financiën

6. Goedkeuring van de begroting dienstjaar 2022

De notulen van de vergadering kan u onderaan de pagina terugvinden.

We willen hierbij ook nog graag onze burgemeester-voorzitter van de politieraad, mevrouw Sofie Vandeweerd, bedanken.
Dit was namelijk haar laatste politieraad als voorzitter zijnde. Bedankt voor de jarenlange inzet als voorzitter. 

Thank You!