Aangifte bewakingscamera

De aangiften van bewakingscamera's moeten elektronisch worden ingediend (zoals onder het vroegere systeem) via de volgende link: www.aangiftecamera.be.

Voor de toegang tot het elektronisch loket dien je je te identificeren door middel van je elektronische identiteitskaart, een burgertoken, of een unieke veiligheidscode via een mobiele applicatie (zoals wanneer je jouw belastingsaangifte via tax-on-web wil indienen). Indien je een aangifte wil indienen voor een rechtspersoon is het dus nodig om die te kunnen vertegenwoordigen.

Welke camera's?

De Camerawet is van toepassing op bewakingscamera’s. Zij beoogt dus enkel de camera’s die geplaatst en gebruikt worden voor toezicht op en bewaking van plaatsen, meer bepaald om misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen.

Enige uitzondering: de natuurlijke persoon die aan de binnenkant van zijn privéwoning een bewakingscamera plaatst voor persoonlijke en huiselijke doeleinden. Camera’s die gebruikt worden om een familiaal evenement te filmen, dienen bijvoorbeeld niet te worden aangegeven.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 244 24 00.