Wetgeving

Ongeacht of je een camerabewakingssysteem gebruikt aan de ingang van je eigen woning, in een supermarkt, of zelfs op een industriële site, let op! Vanaf 25 mei 2018 treden de wijzigingen met betrekking tot het gebruik van bewakingscamera's in werking. Voortaan dienen jouw bewakingscamera’s te worden aangegeven bij de politiediensten.

Vóór 25 mei 2018 moest elke bezitter van bewakingscamera's zijn camera's aangeven via het elektronisch loket van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL). Vanaf vandaag moeten bewakingscamera's worden aangegeven via een elektronisch loket dat eveneens de aangiften van alarmsystemen ontvangt (www.aangiftecamera.be).

Wat houdt dit in?

  • Goed nieuws! De aangiften van jouw bewakingscamera's zullen voortaan gratis zijn;
  • Wil je een nieuw camerabewakingssysteem installeren? Geen probleem! Je moet jouw systeem aangeven op de nieuwe applicatie, uiterlijk de dag vóór de ingebruikneming, zoals wettelijk voorzien.
  • Je had jouw bewakingscamera's reeds aangegeven op het elektronisch loket van de CBPL? Om jouw gegevens bij te werken, moet je jouw camera's eveneens aangeven op deze nieuwe applicatie. Er werd een overgangsperiode van twee jaar voorzien om je de tijd te geven dit te doen; je hebt dus tot uiterlijk 25 mei 2020 om in orde te zijn wat dit punt betreft.
  • Je moet erop toezien dat je aangifte up-to-date is, door deze ten minste jaarlijks te valideren.
  • Zoals voorzien is door de Europese Verordening Gegevensbescherming (GDPR), legt de Camerawet je eveneens de verplichting op om een register van uw beeldverwerkingsactiviteiten bij te houden. Dit register moet, op aanvraag, ter beschikking worden gesteld van de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere CBPL) om haar de mogelijkheid te bieden haar controleopdracht uit te voeren. Dit register zal een schriftelijke vorm aannemen, al dan niet elektronisch, en moet worden bijgewerkt.

Uitzondering

In de wet wordt er voorzien in een uitzondering voor de burger die in zijn eigen woning een bewakingscamera installeert voor persoonlijke en huishoudelijke doeleinden: hij zal geen aangifte moeten doen, noch een register moeten invullen of een pictogram moeten gebruiken (wat als dusdanig niet betekent dat men de personen mag filmen zonder hun toestemming).

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 244 24 00.