Zonaal Veiligheidsplan

Het Zonaal Veiligheidsplan geeft binnen een meerjarenplan een overzicht van de strategische en prioritaire doelstellingen van onze zone. 

Het Zonaal Veiligheidsplan 2020 - 2025 is tot stand gekomen dankzij de kennis en de inzet van verschillende medewerkers, gebruik makend van bestaande teksten en informatie, rekening houdende met de minimale vereisten zoals opgenomen in de WGP en de PLP 58 en gebaseerd op de cijfergegevens in ISLP, ANG, barometers, enz...