Nieuws

Mobiliteit PZ Maasland – 5 Vacatures

Onze politiezone gaat over tot de aanwerving van 5 inspecteurs binnen de mobiliteitscyclus: 4 inspecteurs algemene steundienst en 1 inspecteur lid verkeersdienst.

Diefstalpreventie

De laatste maanden hebben wij mogen vaststellen dat het cijfer van het aantal woninginbraken fors gestegen is. Om deze reden willen wij wat informatie aanbieden rond diefstalpreventie.

Heropstart burenoverleg "KEMPEN-MAAS"

In Limburg zijn er 4 internationale burenoverleggen waaraan partners aan beide zijden van de Belgisch-Nederlandse grens aan deelnemen. 

Aanpassing onthaaluren politiepost Dilsen-Stokkem (Lanklaar)

Vanaf 1 februari 2020 worden enkele wijzigingen doorgevoerd binnen de onthaaldiensten van onze zone. 

Opleiding Gemachtigd Opzichter

Gemachtigd opzichters helpen de veiligheid (vb. aan de schoolpoort) te verbeteren. Ze zijn een onmisbare waarde in de dagelijkse mobiliteit van personen die zich te voet verplaatsen. Niet alleen voor de schoolgaande jeugd maar ook voor instellingen voor personen met een beperking of ouderen.