Laatste nieuws

Het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement werd geactualiseerd. De aanpassingen treden in werking op 1 april 2021. Inbreuken op dit reglement kunnen bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie. Vanaf nu worden de GAS-dossiers inzake overlast en kleine criminaliteit behandeld door de sanctionerend ambtenaar van de gemeente Temse. Voorheen werden deze dossiers behandeld door de sanctionerende ambtenaren van de provincie.