Politiezone Kruibeke - Temse

Onze politiezone omvat de gemeenten Kruibeke en Temse met al hun deelgemeentes. 

Korpschef Wim Pieteraerens leidt de politiezone. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Voor het uitvoeren van haar opdrachten van bestuurlijke politie staat de lokale politie onder het gezag van de burgemeesters. In Kruibeke is dat Dimitri Van Laere en in Temse Hugo Maes.

De beslissingen voor de politiezone worden door de bestuursorganen genomen. Het politiecollege omvat de korpschef, de politiesecretaris, de burgemeesters van Kruibeke en Temse en de bijzonder rekenplichtige. De politieraad bestaat daarnaast uit de politieraadsleden van beide gemeentes.

In het zonaal veiligheidsplan worden de focuspunten voor de komende jaren vastgelegd.