Belangrijk !

Voor een niet-dringend geval kun je hieronder aangifte doen via het digitaal loket.

Je aangifte zal als niet-dringend worden behandeld, en dit enkel op werkdagen en tijdens kantooruren.

Je hebt de keuze om jouw niet-dringende verklaring online af te leggen of om naar jouw commissariaat te gaan.

Opgelet: je aangifte wordt verstuurd naar de politiezone die bevoegd is voor de plaats van het feit. De politie geeft het nodige gevolg aan de aangifte voor de vermelde misdrijven. Je wordt niet noodzakelijkerwijze gecontacteerd, enkel in het geval dit nodig is voor je dossier. Zelf hoef je geen contact op te nemen met je politiezone, dit zal automatisch gebeuren wanneer nodig.

Heb je dringend medische hulp nodig of ben je gewond?  Bel dan 112.

Heb je dringend Politie hulp nodig?

  • Ben jij of je naasten slachtoffer van geweld binnen het gezin?
  • Zijn er nog sporen van het misdrijf aanwezig? 
  • Werd je voertuig of nummerplaat gestolen?

Bel dan 101.