Neerleggen van een klacht

Om een klacht online in te dienen via een e-formulier, moet het misdrijf aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • het misdrijf vond plaats in België.
  • de dader(s) van de feiten is (zijn) onbekend.
  • er werd geen geweld gebruikt tegenover uzelf of anderen.
  • er werden geen bedreigingen geuit.
  • er zijn geen gewonden.

Selecteer het type misdrijf in de e-formulieren en vul bijgevolg het formulier in.

De aangifte wordt automatisch naar het politiebureau gestuurd van de politiezone waarin de feiten zich hebben voorgedaan.

Een uniek referentienummer wordt toegekend aan uw aangifte.

⚠️ Opgelet : met het nieuwe formulier ontvangt u geen bevestiging per e-mail meer. ⚠️

Hier vindt u meer informatie over de privacyverklaring.