Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacy

Persoonlijke gegevens

Bij het verzenden van informatie via een formulier van de website worden de datum en het uur automatisch toegevoegd aan de door de gebruiker ingevoerde persoonlijke gegevens. Al deze gegevens worden opgeslagen en gearchiveerd in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

U heeft een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan u een schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kan u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Hiervoor neemt u best contact op met de betrokken politiezone.

De bewaarde gegevens kunnen later gebruikt worden in het kader van het openen van een onderzoek, of voor elk ander nodig en nuttig gevolg. Dit kan leiden tot het doorspelen van uw gegevens aan andere wettelijk gerechtigde rechterlijke autoriteiten.

Al uw persoonlijke gegevens worden conform de wet van 8 december 1992, met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens, behandeld.

De persoonsgegevens zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

In geval van misbruik, kunnen de bewaarde gegevens gebruikt worden om de verantwoordelijke persoon te identificeren.

In geval van vordering door een rechterlijke autoriteit – in eender welk onderzoek – kunnen de bewaarde gegevens worden meegedeeld.

Door het invullen van een webformulier op deze site aanvaardt u automatisch, geheel en volledig, alle vermelde voorwaarden.