Laatste nieuws

  • Beste wensen 2022

  • VCPL buigt zich over de thema’s wederzijds respect en imago

    ANTWERPEN- Tijdens een tweedaags seminarie heeft de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP) een vertegenwoordiging van Belgische korpschefs samengebracht in Antwerpen. Op het seminarie zijn zowel de hervorming van de KUL-norm en de ontwikkeling van respect voor en door burgers en een positief imago van de Lokale Politie bij de bevolking besproken. Want ook voor de VCLP is het versterken van de relatie tussen burgers en politiemensen belangrijk.