Mail Disclaimer

De Belgische Politie kan noch de technische integriteit van de inhoud van dit bericht, noch de identiteit van de afzender garanderen.

Als u dit bericht per vergissing ontvangen hebt, dan is elke bekendmaking, reproductie, vorm van kopiëren, verdeling of andere verspreiding of gebruik van deze communicatie strikt verboden. Gelieve in dit geval de afzender onmiddellijk te verwittigen en het bericht te verwijderen.